Denna utbildning är utformad för att ge dig en grundlig förståelse av begreppen mångfald och inkludering, deras betydelse i dagens arbetsliv, samt deras koppling till hållbarhet och företagsstrategier.

Utbildningen riktar sig till dig som söker en övergripande och branschgemensam förståelse för dessa ämnen. I utbildningen fokuserar vi på teoretiska aspekter snarare än praktiska tillvägagångssätt.

Målgrupp

Du som vill få kunskap om ämnet mångfald och inkludering med fokus på arbetsplatsen.

Genomförande

Utbildningen genomförs i Finanskompetens Portal. Den består av en e-learning inklusive testfrågor. Den kan genomföras på dator eller mobilt.

Innehåll

Utbildningen behandlar bland annat följande områden:

  • Begreppen mångfald och inkludering och syftet med att arbeta med mångfald och inkludering
  • Mångfald och inkludering kopplat till ESG och hållbarutveckling
  • Begreppet equity och omedvetna fördomar
  • Svensk diskrimineringslagstiftning och koppling till internationell lagstiftning.
  • Vikten av att främja mångfald och inkludering inom företag
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Javier Massot
Kundansvarig