Reglerna om marknadsmissbruk är omfattande och gäller för alla som agerar på värdepappersmarknaden. Det övergripande målet är att ge grundläggande kunskaper om vad marknadsmissbruksbrotten innebär (insiderhandel, marknadsmanipulation, obehörigt röjande av insiderinformation), hur det kan gå till i praktiken och vilka aktuella regler som gäller, för dig som privatperson och som anställd. 

Utbildningen är branschgemensam och bygger på EU:s gemensamma regler i marknadsmissbruksförordningen (MAR) och direktivet (MAD), samt tillhörande svenska regler. Utbildningen består av en e-learning inklusive testfrågor för att säkerställa kunskaperna. 

Deltagaren ska efter genomgången utbildning bland annat känna till: 

 • Syftet med reglerna om marknadsmissbruk. 
 • Vad marknadsmissbruksbrotten; insiderhandel, marknadsmanipulation och obehörigt röjande av insiderinformation innebär. 
 • Väsentliga begrepp och regler om exempelvis insiderinformation, legitima beteenden. 
 • Rapporteringsskyldighet. 
 • Sanktioner vid överträdelse av reglerna – administrativa och straffrättsliga.
 • Reglerna om anmälningsskyldighet för personer i ledande ställning.
Målgrupp

Utbildningen riktar sig främst till anställda finansbranschen, men är också relevant för privatpersoner och företagare som handlar på värdepappersmarknaden.

Genomförande

Utbildningen genomförs i Finanskompetens utbildningssystem Portalen. Den består av en e-learning inklusive testfrågor. Den kan genomföras på dator eller mobilt.

Innehåll
 • Syftet med reglerna om marknadsmissbruk.
 • Vad marknadsmissbruksbrotten innebär; insiderhandel, marknadsmanipulation och obehörigt röjande av insiderinformation.
 • Väsentliga begrepp och regler om exempelvis insiderinformation, legitima beteenden.
 • Sanktioner vid överträdelse av reglerna – administrativa och straffrättsliga.
 • Reglerna om anmälningsskyldighet för personer i ledande ställning.
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Javier Massot
Kundansvarig