Den här utbildningen ger dig förståelse för vad penningtvätt och terrorismfinansiering är, hur det kan gå till i praktiken och vilka aktuella regler som gäller. Efter utbildningen ska du veta vilka skyldigheter ditt företag och du som medarbetare har i en berörd verksamhet.

Utbildningen tar upp internationella samarbeten, bygger på EU-regler som huvudsakligen implementerats i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) och Finansinspektionens föreskrifter 2017:11. Utbildningen är branschgemensam och ska kompletteras med en företagsspecifik utbildning kring interna regler och rutiner.

Utbildningen uppdateras årligen

The training is also available in english: Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing

Målgrupp

Utbildningen riktar sig främst till finansbranschen. Är du anställd i ett företag eller driver ett företag som lyder under Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism är detta en utbildning för dig.

Genomförande

Utbildningen är en e-learning som består av tre separata avsnitt och ett kunskapstest;

1. Penningtvätt och finansiering av terrorism (Cirka 15 minuter)

2. Företagets ansvar (Cirka 10 minuter)

3. Kundkännedom och rapportering (Cirka 30 minuter)

4. Kunskapstest (Cirka 5 minuter)

Samtliga moment är obligatoriska och ska genomföras för att du ska bli godkänd.

Innehåll

Utbildningen behandlar:

1. Penningtvätt och finansiering av terrorism

 • Vad penningtvätt är och var pengarna kommer ifrån
 • Vad finansiering av terrorism är och hur det kan gå till
 • Penningtvättsprocessen
 • Internationella regler och samarbeten
 • Koppling till hållbarhet
 • Aktuella lagar och föreskrifter samt vilka aktörer som omfattas
 • Sanktioner

2. Företagets ansvar

 • Allmän riskbedömning
 • Riktlinjer och rutiner
 • Utbildning
 • Kundkännedom
 • Riskklassificering
 • Övervakning
 • Rapportering

3 Kundkännedom och rapportering

 • Situationer som kräver kundkännedom
 • När det är förbjudet att etablera eller upprätthålla en affärsförbindelse eller enstaka transaktion
 • Kundkännedomsprocessen
 • Identifiering och kontroll
 • Syfte och art affärsförbindelse
 • Åtgärder
 • Uppföljning
 • Rapportering och meddelandeförbud
 • Dokumentation
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon: 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Javier Massot
Kundansvarig