Målet med utbildningen är att du ska få kunskaper i olika investeringsstrategier, hur man kan mäta risker, beräkna avkastning och därigenom skapa optimerade portföljer åt dina kunder eller dig själv. Du kommer lära dig hur portföljteori fungerar både i teorin och praktiken.

Utbildningen består av två kursdagar.

För mer information och anmälan:
https://www.di.se/akademi/bors-finans/465108/portfoljteori-berakna-risk-avkastning-och-opt/

Målgrupp

Kapitalrådgivare, placeringsrådgivare inom private banking, wealth management och andra som arbetar med eller är intresserade av kapitalförvaltning.

Genomförande

Två kursdagar kl 9-17

Utbildningen genomförs i samarbete med Di Akademi och leds av vår erfarna lärare Greger Wahlstedt.

Förutom teoretiska kunskaper i hur portföljteori fungerar och ökad förståelse för olika begrepp är en viktig del av utbildningen att arbeta med verklighetsbaserade case och övningar då du får tillämpa dessa teorier. Bland annat i en Excel-modell som simulerar hur tillgångarnas olika egenskaper samvarierar med varandra. Detta ger dig förståelse för hur risken och den förväntade avkastningen i en portfölj kan påverkas genom att välja och vikta portföljens tillgångar

Innehåll

Utbildningen innefattar följande:

  • Olika investeringsstrategier, vad som skiljer dem åt och hur de kan användas i olika sammanhang
  • Hur priset på ett värdepapper beräknas
  • Riskmått på fonder och enskilda värdepapper
  • Hur du kan utvärdera en fond genom både hårda och mjuka nyckeltal
  • Modern portföljteori
  • Grundläggande marknadspsykologi
  • Viktiga begrepp inom kapitalförvaltning
  • Att själv portföljoptimera i en Excel-modell
Kontakt

För mer information och anmälan:
https://www.di.se/akademi/bors-finans/465108/portfoljteori-berakna-risk-avkastning-och-opt/

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Javier Massot
Kundansvarig