Ska du ta SwedSec-licens? Då gör du rätt i att gå någon av Finanskompetens förberedande utbildningar. Vi har utbildat 1000-tals personer sedan starten 2001. Det finns bara en licens, men däremot flera test. Vilket test du ska skriva beror på din yrkesroll. Är du osäker rekommenderar vi dig att prata med din arbetsgivare eller kontakta SwedSec.


Alla utbildningar innehåller en anpassad studieplan som leder dig genom utbildningen. Du kommer att gå igenom e-learnings, träningspass, diagnostester, faktablad och många fler olika pedagogiska komponenter för att förbereda dig på bästa sätt inför SwedSec-testet.

 

Licensieringsutbildning Rådgivare

SwedSec licensieringsutbildning för rådgivare vänder sig till dig som arbetar med investeringsrådgivning, försäkringsförmedling och rådgivning till kund.

Inför testet erbjuder vi en distansutbildning.

 


 

Licensieringsutbildning för Specialister

SwedSec licensieringsutbildning för specialister riktar sig till personer som arbetar som aktiemäklare, analytiker, fond- och portföljförvaltare, konstruktörer av strukturerade produkter med flera. Vi erbjuder en renodlad distansutbildning.

Utbildningen är intressant även för dig som arbetar som specialist på en myndighet, annat företag eller stödfunktion till rådgivare och specialister på värdepappersinstitut och som behöver goda kunskaper om värdepappersmarknaden, även om du inte omfattas av kraven.


 

Licensieringsutbildning för Ledning & kontrollfunktioner

SwedSec licensieringsutbildning för lednings- & kontrollfunktioner är tänkt för dig som arbetar i ledande befattning eller i en kontrollfunktion i bank, värdepappersbolag, fondbolag eller försäkringsbolag. Vår utbildning inför detta test vänder sig också till dig som arbetar i styrelser i ovan nämnda verksamheter eller inom myndigheter och departement.

 


 

Licensieringsutbildning för Bolån

Bankföreningen, i samarbete med SwedSec, har infört ett licensieringstest för Bolån. Vi erbjuder en renodlad distansutbildning skräddarsydd efter SwedSecs kunskapskrav. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med rådgivning och kreditgivning av bolån till konsumenter.

 


 

Nedan är alla SwedSec-förberedande utbildningar som vi erbjuder: