Mars 2017 trädde ett nytt EU-direktiv om bolåneavtal i kraft i svensk lag. Bankföreningen, i samarbete med SwedSec, införde ett licensieringstest för bolån. Finanskompetens erbjuder en distansutbildning som möter SwedSecs kunskapskrav och som därmed blir en utmärkt förberedelse inför SwedSecs licensieringstest.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med att sätta samman, erbjuda, bevilja, förmedla eller ge råd om bostadskrediter till konsumenter, t.ex. rådgivare och kredithandläggare.  Syftet med utbildningen och SwedSecs licensieringstest är att säkerställa att du har de kunskaper som krävs enligt SwedSecs kunskapskrav.

Följande omfattas:

  • verkställande direktören och vice verkställande direktören för kreditförmedlare (enligt lagen 2016:1024 om verksamhet med bostadskrediter)
  • ansvariga för bolåneverksamhet i kreditinstitut
  • den som arbetar med rådgivning eller handläggning av bolån,
  • den som arbetar med att konstruera, utveckla eller sätta samman bolåneprodukter, eller
  • den som arbetar med kreditbeslut avseende bolån.
Genomförande

Utbildningen är helt självstudiebaserad och genomförs i Finanskompetens Rådgivarportal. Utbildningen består av en interaktiv studieplan med diagnostester, faktaunderlag, e-learning och övningsuppgifter. Studieplanen är strukturerad efter SwedSecs tre delområden.

Genom inledande diagnostester får du vägledning om vilka delar av utbildningen du ska prioritera. Tiden du behöver lägga ner är helt individuell och beror på dina förkunskaper och studievana. Tiden kan variera allt mellan 3-20 timmar.

Innehåll

Utbildningen är strukturerad i tre delområden enligt SwedSecs kunskapskrav och test:

1. Produkter och processer:

Delområde 1 fokuserar på olika aspekter av bostadskrediter, säkerheter, pantsättning och processen kring bolån. Det handlar om produkter och prissättning av bolån, olika definitioner avseende fast egendom och relativt djup kunskap om bostadskrediter och processen kring bolån.

2. Ekonomi och marknad:

Delområde 2 fokuserar främst på privatekonomi och dess koppling till kreditprövning i samband med bostadskrediter. Amorteringar är så klart med här.

Det handlar också om ekonomisk kunskap, övergripande ekonomisk teori och viktiga relaterade begrepp för att förstå hur bostadsmarknaden och räntemarknaden fungerar i praktiken.

3. Rådgivning, etik och regelverk:

Delområde 3 omfattar djup kunskap om hur rådgivning i samband med bostadskrediter ska hanteras. Stort fokus läggs också kring de lagar, regler och självreglering som finns på området samt familjerätt och skattekunskap, som är relevant för bostadskrediter.

Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner