För att få prata med och informera kunder om finansiella instrument, måste du ha avlagt ett godkänt kunskapstest. Det är alltså ett krav på att du har tillräckliga kunskaper som är säkerställda innan du på ett eller annat sätt kommunicerar med kunder. Detta är ett led i att ytterligare stärka skyddet för kunderna.

Vår branschgemensamma självstudieutbildning riktar sig till dig som lämnar information om finansiella instrument, investeringstjänster eller sidotjänster men som inte erbjuder investeringsrådgivning.

Målet med utbildningen är att säkerställa dina kunskaper inom relevanta regelverk, hantering av kundens affärer, finansiella instrument och sparformer samt investeringar i ett bredare ekonomiskt perspektiv. Utbildningen säkerställer att du uppfyller Finansinspektionens föreskrifter för värdepappersrörelse inom ramen för Mifid 2. Vi hoppas att utbildningen också ska kunna leda till bättre resultat och högre kvalitet i ditt arbete med kunder, kollegor eller motparter.

Utbildningen är främst riktad till dig som i din yrkesroll arbetar med privat- och företagskunder inom retail. I Finansinspektionens föreskrifter ingår även ett säkerställande gällande kunskaper om ditt företags interna riktlinjer, rutiner och system. Det omfattas dock inte av denna utbildning utan är något vi kan hjälpa till med som ett tillägg till denna utbildning.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som till som lämnar information om placeringar och finansiella instrument och investeringstjänster till kunder, men som inte erbjuder någon investeringsrådgivning. Det kan exempelvis handla om marknadsföring, försäljning eller ordermottagning.  Det kan handla om kundkontakt personligen, kundträffar, via telefon eller att informationen lämnas på annat sätt såsom exempelvis via annonser, webbsidan, app eller skriftlig information till kund.

Utbildningen är främst riktad till dig som i din yrkesroll arbetar med privat- och företagskunder inom retail. Exempel på företag som kan ha den här typen av roller är banker, fondbolag, försäkringsbolag, värdepappersbolag och fintech-bolag.

Genomförande

Du genomför utbildningen i Finanskompetens utbildningssystem Rådgivarportalen. Till din hjälp har du en detaljerad studieplan som steg för steg tar dig genom utbildningen. Du inleder varje etapp med diagnostest, som ger besked om vad du kan och inte kan.

Efter att du har gått igenom utbildningen och känner dig redo, är det dags att genomföra ett Certifieringstest. För att bli godkänd krävs 70 % rätt eller mer.

Innehåll

Den här utbildningen, liksom certifieringstestet är indelat i tre huvudområden.

  1. Regelverk och hantering av kundens affärer
  2. Finansiella instrument och sparformer
  3. Ekonomi

Du inleder med ett diagnostest, som indikerar var du behöver plugga på mer eller mindre.

Du skaffar dig kunskaper genom ett digitalt studiematerial i form av filmer,  utdrag i e-bok och faktablad mm.

När du är redo genomför du ett Certifieringstest. Du behöver ha 70 procent rätt eller mer.

När du är godkänd registreras ditt resultat i vårt system och du kan skriva ut ett intyg.

Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Javier Massot
Kundansvarig