Du som går Finanskompetens SwedSec Specialist Distans kan välja till enstaka lärarledda dagar för att öka takten i dina studier  och få möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom ett eller flera ämnesområden. Du väljer den eller de dagar du har behov av. Innehållet är baserat på SwedSecs kunskapskrav. Under kursdagarna varvar vi teoretiska genomgångar med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte.

Aktuella datum ser du under Specialist Komplett. Välkommen med din intresseanmälan så kontaktar vi dig!

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom ett eller ett par kunskapsområden inför SwedSecs licensieringstest för specialister.

Genomförande

En kursdag består av genomgångar varvat med gruppövningar och diskussioner. Våra kunniga och erfarna lärare ser till att du får en djup förståelse i de centrala delarna i utbildningen. De kommer hjälpa dig att se viktiga samband mellan regelverk och rådgivning. Du får även coachning och tips inför licensieringstestet.

Innehåll

Utbildningen bygger på SwedSecs kunskapskrav för licensiering av specialister.

Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner