Specialist Distans ger dig kvalificerad kunskap om värdepappersmarknaden och förbereder dig inför SwedSecs licensieringstest för specialister. Vi ger dig tillgång till ett varierat studiematerial som motsvarar kunskapskraven. Hur mycket du behöver studera inför testet beror på dina förkunskaper och din studievana. Här får du vägledning genom Finanskompetens egna diagnostest.

Topp 3 – det här uppskattar deltagarna mest:

 • Den interaktiva studieplanen
 • Finanskompetens egna diagnostester
 • Variationen i studierna
Målgrupp

Utbildningen vänder sig till aktiemäklare, analytiker, fond- och portföljförvaltare, konstruktörer av strukturerade produkter och till dig som arbetar i andra typer av specialistfunktioner som omfattas av SwedSecs kunskapskrav. Du vill läsa utbildningen i din egen takt och har vana och förmåga att studera på egen hand.

Genomförande

Du genomför utbildningen i Finanskompetens Rådgivarportal. Utgångspunkten för dina studier är dina förkunskaper. Du inleder därför varje avsnitt i utbildningen med ett diagnostest. Resultatet vägleder dig i vilken utsträckning du ska genomföra momenten i den interaktiva studieplanen. Här varvas e-learning och litteraturstudier med övningar, snabbfakta, tester med mera. Du kan också ställa frågor och ta del av andras frågor och svar genom vår FAQ.

Innehåll

Utbildningen bygger på SwedSecs kunskapskrav för licensiering av specialister, fördelat på tre huvudområden.

1. Finansiella instrument, marknader och handel

 • Aktie- och ränterelaterade instrument
 • Strukturerade placeringar
 • Fonder
 • Marknadsplatser
 • Handel av finansiella instrument och valuta
 • Kontoföring, clearing och avveckling
 • Informationskrav på värdepappersmarknaden

2. Ekonomi

 • Makroekonomiskanalys
 • Finansiell ekonomi (analys, värdering, portföljteori)
 • Företagsvärdering

3. Etik och regelverk

 • Grundläggande etik och reglering på värdepappersmarknaden
 • Intressekonflikter och tystnadsplikt
 • Lagarna om penningtvätt, marknadsmissbruk och anmälningsskyldighet
 • Investeringsrådgivning
 • Avtal
 • Civilrättsliga frågor
 • Bolagsrätt och corporate actions
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner