Den 1 oktober 2018 genomfördes Försäkringsdistributionsdirektivet (Insurance Distribution Directive [IDD]) i Sverige genom Lagen om försäkringsdistribution och FI:s föreskrifter (FFFS 2018:10). Här kan du läsa om Finanskompetens tjänster kopplat till IDD.

Det huvudsakliga syftet med IDD var att harmonisera reglerna för försäkringsdistribution inom EU. Ett annat mål var att öka och förbättra kundskyddet oavsett distributionskanal. När IDD genomfördes genom den nya lagen om försäkringsdistribution passade den svenska regeringen dessutom på att införa nya och skärpta regler för de aktörer som ägnar sig åt försäkringsdistribution på den svenska marknaden. Lagen ersatte den tidigare lagen om försäkringsförmedling.

IDD omfattar distribution av alla typer av försäkringar. Det innebär såväl individuellt tecknade som gruppförsäkringar, och skadeförsäkring liksom livförsäkring. Alla företag som bedriver försäkringsdistribution omfattas av IDD, som exempelvis försäkringsföretag, försäkringsmäklare, försäkringsförmedlare samt marknadsaktörer som har försäljning av försäkringsprodukter som sidoverksamhet exempelvis biluthyrningsföretag och resebyråer.

 

Krav på kunskap

I FI:s föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10) framgår det att en försäkringsdistributör ska ha kunskap och kompetens som är på en nivå som är lämplig och tillräcklig utifrån den aktuella befattningen, och den verksamhet och de produkter som försäkringsdistributionen består i. Dessutom ska distributören minst en gång per år ska genomföra uppföljande kunskapstest på de kunskaper som stipuleras i föreskrifterna. Det finns därtill ett krav på minst 15 timmars fortbildning och yrkesutveckling per år.

 

 

Utmaningar

Kraven på kunskap och kompetens har i och med IDD ökat:

1. Säkerställande grundkompetenser

– Säkerställande av grundkompetens hos befintlig personal
– Utbilda nyanställda

2. Årlig fortbildning

– Innehåll 15 h
– Årliga test

3. Mätning/registerföring

– Loggning 15 h
– Registerföring certifieringar och årliga tester

 

Våra tjänster

Med Finanskompetens som samarbetspartner får ni tillgång till kompetens, effektiva utbildningslösningar och ett vederhäftigt säkerställande av kunskaper. Vi har lång erfarenhet av försäkring, god kännedom om försäkringsbranschen och erfarenhet av att tolka och analysera kunskapskrav. Vi erbjuder effektiva, kvalitetssäkrade och kundanpassade lösningar.

 

Säkerställande grundkompetenser

Vi har tagit fram lösningar för att hjälpa våra kunder att säkerställa grundkompetens hos befintlig personal och utbilda nyanställda. Beroende på förkunskaper och roller hos de anställda som jobbar med försäkringsdistribution kan vi ta fram olika paket som anpassas efter yrkesrollerna. Utöver detta kommer du att behöva komplettera med säkerställande av kunskap om de interna regler för verksamheten och kunskap om den eller de försäkringsprodukter som du distribuerar eller ansvarar för.

Detta är våra branschgemensamma försäkringsutbildningar:

 

Löpande fortbildning

Lagen kräver ett löpande säkerställande av kunskaper ”fortlöpande fortbildning”. Här kan vi hjälpa er säkerställa att den blir relevant och användbar i rollen. När det gäller kravet på 15 timmars fortbildning årligen kan Finanskompetens tillhandahålla hela eller delar av innehållet, beroende på behov.

Genom Finanskompetens ÅKU 2021 Försäkringsdistribution säkerställer du delar av dessa krav. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest som säkerställer kunskaperna.

Du kommer att behöva komplettera med säkerställande av kunskap om de interna regler för verksamheten och kunskap om den eller de försäkringsprodukter som du distribuerar eller ansvarar för genom kunskapstest.

 

Mätning och registerföring

Finanskompetens kan tillhandahålla systemstöd för mätning/loggning på individnivå av genomförda utbildningsinsatser, tester samt genomförda certifieringar för olika roller.

 

15 timmar

När det gäller mätning av 15 timmar kan vi tillhandahålla systemstöd för mätning/loggning på individnivå av genomförda utbildningsinsatser och genomförd utbildningstid. Läs mer om vårt system för mätning av 15-timmarskravet.

 

Interna tester

Vi kan tillhandahålla systemstöd för att distribuera och genomföra tester samt registerföra testresultat. Läs mer om vårt system för interna tester.

Kontakt

Vill du veta mer?

Javier Massot
Kundansvarig