Utbildningen utvecklar din kompetens inom försäljning och kundmöten och är utformad utifrån de förutsättningar som gäller för försäkringsrådgivare. Den ger dig de verktyg och metoder du behöver för att bli mer framgångsrik i ditt kundarbete.

Målet med utbildningen är att utveckla dina färdigheter att sälja ditt erbjudande till både nya och befintliga kunder. Du arbetar utifrån kundprocesser och metodik som skapar kundupplevelser och resultat i absolut toppklass.

Utbildningen ingår i Finanskompetens program Training Academy som tar sikte på att utveckla motivation, kunskap och färdigheter. Vi använder vår framgångsrika pedagogik där vi kombinerar djupa ämneskunskaper med verklighetsbaserad case-metodik. Utbildningen avslutas med att du utifrån dina nya kunskaper skapar din egen målbild och plan för hur du ska fortsätta utvecklas i din roll som framgångsrik försäkringsrådgivare.

Utbildningen består av 3 kursdagar kombinerade med cirka 8 timmars distansstudier och består av följande delområden:

 • Säljplanering och uppföljning
 • Kundprocess och kundmöten
 • Hur kommunicerar du mer framgångsrikt i dina kundmöten med hjälp av DISC-modellen?

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som försäkringsrådgivare och den passar lika bra för dig som är försäkringsförmedlare som för dig som är anställd i ett försäkringsbolag.

Genomförande

Hjärtat i Training Academy är själva kursdagarna. Vi arbetar med kundcase, övningar och grupparbeten under ledning av våra coachande tränare Jonas Davidsson-Vitell och Jessica Blomquist. Träningen varvas med inspel av vår lärare Niclas Nordwaeger, kunder och rådgivare.

Finanskompetens programansvariga är med under kursdagarna för att ge dig extra stöd och coachning. För att få maximal nytta av utbildningen avslutas sista kursdagen med att du skriver ned din egen konkreta aktivitetsplan för vilka delar du vill utveckla i ditt dagliga arbete.

I Rådgivarportalen har du din studieplan som vägleder dig igenom utbildningen. För att komma väl förberedd till kursdagarna jobbar du med instuderingsuppgifter och läser in dig på kundcase. En tid efter kursdagarna genomför du ett webbmöte tillsammans med lärare och övriga deltagare där ni följer upp den aktivitetsplan du tagit fram under kursdagarna, byter erfarenheter och diskuterar nya frågeställningar som dykt upp.

Innehåll

Utbildningen är uppbyggd kring följande delområden:

Säljplanering och uppföljning

 • Strategi för framgångsrik försäljning
 • Mål, uppföljning och budget
 • Framgångsfaktorer
 • B2B, B2C likheter och skillnader i säljarbetet
 • Coacha dig själv och andra

Kundprocess och kundmöten

 • Kundprocess 1) Att få kunden att bli kund
 • Kundprocess 2) Förvalta och utveckla befintlig kund
 • Strategier för kundbearbetning och etablering av kundrelationer
 • Kundmötesmetodik för framgångsrika kundmöten
 • Den svåra kombinationen: Struktur och lyhördhet
 • Relationsuppbyggnaden: Att inleda mötet på ett professionellt sätt.
 • Upptäcka och medvetandegöra kundens behov så att du kan lämna det bästa förslaget
 • Hur presenterar du förslaget så att kunden köper det?
 • Hur göra en effektiv överenskommelse med kunden (avslut)?
 • Presentera och sälja in Private Banking, kund- respektive förvaltningsprocess
 • Använda kommunikationsmaterial på ett pedagogiskt sätt?

Hur du kommunicerar mer framgångsrikt i dina kundmöten med hjälp av DISC-modellen

 • Vilka slutsatser kan du dra utifrån din egen DISC-analys?
 • Hur vill olika profiler helst kommunicera?
 • Hur bedömer du kunden (utifrån DISC)?
 • Varför behöver du anpassa dig till kunden?
 • Hur använder du det konkret i olika delar av kundmötet?
Kontakt

För ytterligare information, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner