Utbildningen ger dig som är försäkringsrådgivare fördjupade kunskaper inom beskattning och familjejuridik. Den fokuserar även på hur du konkret använder kunskaperna i kommunikationen med dina kunder.

Målet med utbildningen är att du ska kunna analysera och förstå kundernas juridiska och skattemässiga situation som har betydelse vid försäkringsrådgivning. Du blir också skicklig på att få kunderna att förstå sina behov och att presentera det som blir bäst för kunden.

Utbildningen ingår i Finanskompetens program Training Academy som tar sikte på att utveckla motivation, kunskap och färdigheter. Vi använder vår framgångsrika pedagogik där vi kombinerar djupa ämneskunskaper med verklighetsbaserad case-metodik. Utbildningen avslutas med att du utifrån dina nya kunskaper skapar din egen målbild och plan för hur du ska fortsätta utvecklas i din roll som framgångsrik försäkringsrådgivare.

Utbildningen består av 2 kursdagar kombinerat med cirka 8 timmars distansstudier och består av följande delområden:

 • Analysmetoder för skatt och juridik
 • Viktiga situationer, skatt och familjerätt
 • Olika lösningar utifrån kundens situation och behov
 • Praktisk kundmötesträning: Hur kommunicerar du effektivt och pedagogiskt?
Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som försäkringsrådgivare och den passar lika bra för dig som är försäkringsförmedlare som för dig som är anställd i ett försäkringsbolag.

Genomförande

Hjärtat i Training Academy är kursdagarna. Tillsammans med våra lärare, Pernilla Lindeborg och Marie Wessel och våra tränare inom kundkommunikation arbetar vi under två dagar med både teori och praktik. Med sin specialistkompetens fördjupar lärarna dina kunskaper inom skatt och juridik. Verklighetsbaserade case och praktisk kundmötesträning hjälper dig att använda kunskapen i dina egna kundmöten.

Finanskompetens programansvariga är med under kursdagarna för att ge dig extra stöd och coachning. För att få maximal nytta av utbildningen avslutas sista kursdagen med att du skriver ned din egen konkreta aktivitetsplan för vilka delar du vill utveckla i ditt dagliga arbete.

I Rådgivarportalen har du din studieplan som vägleder dig igenom utbildningen. För att komma väl förberedd till kursdagarna jobbar du med instuderingsuppgifter och läser in dig på kundcase. En tid efter kursdagarna genomför du ett webbmöte tillsammans med lärare och övriga deltagare där ni följer upp den aktivitetsplan du tagit fram under kursdagarna, byter erfarenheter och diskuterar nya frågeställningar som dykt upp.

Innehåll

Utbildningen är uppbyggd kring följande delområden:

Analysmetoder för skatt och juridik

 • Hur kartlägger vi kundens familjerättsliga och skattemässiga situation på ett bra sätt?
 • Vad vinner kunden och rådgivaren genom denna analysmetod?

Viktiga situationer, skatt och familjerätt

 • Vanliga och viktiga fall och situationer inom skatt och familjerätt för olika sorts kunder, och hur du hanterar dem
 • Fördjupning inom skatteområdet:
  • Skattenyheter för i år
  • Skatteeffekter av olika pensionsavsättningar
 • Fördjupning inom familjerätt
  • Egendomar i familjen – konsekvenser av familjesituation vid olika händelser
  • Familjerättsliga avtal
  • Andra viktiga områden/avtal för kunder

Olika lösningar utifrån kundernas situation och behov

 • Vad föreslår vi kunden utifrån den situation denne vill uppnå?

Praktisk kundmötesträning: Hur kommunicerar du effektivt och pedagogiskt?

 • Genomföra analys och kundmöte utifrån kundcasen
 • Hur går jag vidare med mina egna kunder?
Kontakt

För ytterligare information, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner