Utbildningen ger dig som försäkringsrådgivare fördjupade kunskaper om hur livförsäkringar för företagsmarknaden fungerar.

Målet med utbildningen är att du ska kunna analysera företagets och företagarens speciella förutsättningar, situationer och behov och hur detta är kopplat till de försäkringslösningar som ni erbjuder. Du lär dig också hur du kommunicerar produkten på ett effektivt och pedagogiskt sätt med företaget eller företagaren på kundmötet.

Utbildningen ingår i Finanskompetens program Training Academy som tar sikte på att utveckla motivation, kunskap och färdigheter. Vi använder vår framgångsrika pedagogik där vi kombinerar djupa ämneskunskaper med verklighetsbaserad case-metodik. Utbildningen avslutas med att du utifrån dina nya kunskaper skapar din egen målbild och plan för hur du ska fortsätta utvecklas i din roll som framgångsrik försäkringsrådgivare.

Utbildningen består av 2 kursdagar kombinerat med cirka 8 timmars distansstudier och består av följande delområden:

 • Företags och företagares skattesituation och behov
 • Företags och företagares juridiska situation och behov
 • Rätt livförsäkringslösningar för företag och företagare
 • Praktisk kundmötesträning: Hur kommunicerar du effektivt och pedagogiskt?
Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som försäkringsrådgivare och den passar lika bra för dig som är försäkringsförmedlare som för dig som är anställd i ett försäkringsbolag.

Genomförande

Hjärtat i Training Academy är kursdagarna. Tillsammans med vår lärare, Lars Ekström och Niclas Nordwaeger, och våra tränare inom kundkommunikation arbetar vi under två dagar med både teori och praktik. Med sin specialistkompetens fördjupar Lars och Niclas dina kunskaper inom området. Verklighetsbaserade case och praktisk kundmötesträning hjälper dig att använda kunskapen i dina egna kundmöten.

Finanskompetens programansvariga är med under kursdagarna för att ge dig extra stöd och coachning. För att få maximal nytta av utbildningen avslutas sista kursdagen med att du skriver ned din egen konkreta aktivitetsplan för vilka delar du vill utveckla i ditt dagliga arbete.

I Rådgivarportalen har du din studieplan som vägleder dig igenom utbildningen. För att komma väl förberedd till kursdagarna jobbar du med instuderingsuppgifter och läser in dig på kundcase. En tid efter kursdagarna genomför du ett webbmöte tillsammans med lärare och övriga deltagare där ni följer upp den aktivitetsplan du tagit fram under kursdagarna, byter erfarenheter och diskuterar nya frågeställningar som dykt upp.

Innehåll

Utbildningen är uppbyggd kring följande delområden:

Företags och företagares skattesituation och behov

 • Olika skattebegrepp
 • Näringsfastigheter
 • Enskild firma
 • Fåmansbeskattning
 • Beskattning av olika livförsäkringar inom företag
 • Vem som kan teckna tjänstepension
 • Avdragsregler för olika tjänstepensionsförsäkringar
 • Beskattning vid utlandsanställning
 • Företag och företagares juridiska situation och behov
 • Regler runt Pensionsavsättningar
 • Avtal vid kompanjonskap
 • Övriga relevanta avtal

Rätt livförsäkringslösningar för företag och företagare

 • Tjänstepension
 • Planer/paket
 • Kompanjonförsäkring
 • Direktpension
 • Utlandslösningar

Praktisk kundmötesträning: Hur kommunicerar du effektivt och pedagogiskt?

 • Genomföra analys och kundmöte utifrån kundcasen
 • Hur går jag vidare med mina egna kunder?
Kontakt

För ytterligare information, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner