Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom de produkter och försäkringsformer som är aktuella idag. Den fokuserar även på hur du använder kunskaperna i kommunikationen med dina kunder.

Målet med utbildningen är att du ska kunna analysera och ge kunden råd om försäkringslösningar som gör att kunden uppnår det kunden önskar. Du kommer också att kunna kommunicera detta med kunden på ett förtroendeingivande sätt.

Utbildningen ingår i Finanskompetens program Training Academy som tar sikte på att utveckla motivation, kunskap och färdigheter. Vi använder vår framgångsrika pedagogik där vi kombinerar djupa ämneskunskaper med verklighetsbaserad case-metodik. Utbildningen avslutas med att du utifrån dina nya kunskaper skapar din egen målbild och plan för hur du ska fortsätta utvecklas i din roll som framgångsrik försäkringsrådgivare.

Utbildningen består av 2 kursdagar kombinerat med cirka 8 timmars distansstudier och består av följande delområden:

 • Rätt råd till Tiotaggare
 • Flytt av pensionskapital
 • Rådgivning runt traditionell försäkring och fondförsäkring
 • Praktisk kundmötesträning: Hur kommunicerar du effektivt och pedagogiskt?
Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som försäkringsrådgivare och den passar lika bra för dig som är försäkringsförmedlare som för dig som är anställd i ett försäkringsbolag.

Genomförande

Hjärtat i Training Academy är kursdagarna. Tillsammans med vår lärare inom livförsäkringstekning och produkter, Lars Ekström, och våra tränare inom kundkommunikation arbetar vi under två dagar med både teori och praktik. Med sin specialistkompetens och glada framtoning fördjupar Lars dina kunskaper inom området. Verklighetsbaserade case och praktisk kundmötesträning hjälper dig att använda kunskapen i dina egna kundmöten.

Finanskompetens programansvariga är med under kursdagarna för att ge dig extra stöd och coachning. För att få maximal nytta av utbildningen avslutas sista kursdagen med att du skriver ned din egen konkreta aktivitetsplan för vilka delar du vill utveckla i ditt dagliga arbete.

I Rådgivarportalen har du din studieplan som vägleder dig igenom utbildningen. För att komma väl förberedd till kursdagarna jobbar du med instuderingsuppgifter och läser in dig på kundcase. En tid efter kursdagarna genomför du ett webbmöte tillsammans med lärare och övriga deltagare där ni följer upp den aktivitetsplan du tagit fram under kursdagarna, byter erfarenheter och diskuterar nya frågeställningar som dykt upp.

Innehåll

Utbildningen är uppbyggd kring följande delområden:

Rätt råd till 10 taggare

 • Vem är tiotaggare?
 • Vad säger ITP avtalet?
 • När är det lämpligt att göra en individuell lösning?
 • Hur ska lösningen se ut?

Flytt av pensionskapital

 • Reglerna runt flytt av pensionskapital
 • De vanligaste tabellformernas funktion
 • Hälsoprövningens betydelse
 • När är det lämpligt att flytta och när är det inte lämpligt att flytta?

Rådgivning runt traditionell försäkring och fondförsäkring

 • Analysen och dess betydelse
 • De viktigaste egenskaperna hos Traditionell- och fondförsäkring
 • Rätt förslag utifrån en bra analys
 • Konsekvenser av olika förslag

Praktisk kundmötesträning: Hur kommunicerar du effektivt och pedagogiskt?

 • Genomföra analys och kundmöte utifrån kundcasen
 • Hur går jag vidare med mina egna kunder?
Kontakt

För ytterligare information, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner