Utbildningen ger dig som försäkringsrådgivare fördjupade kunskaper inom social- och avtalsförsäkringar. Den fokuserar även på hur du konkret använder kunskaperna i kommunikationen med dina kunder.

Målet med utbildningen är att du ska kunna analysera och förstå kundernas situation inom livförsäkringsområdet utifrån social- och avtalsförsäkring. Du blir också skicklig på att få kunderna att förstå sina behov, genom att du förklarar på ett pedagogiskt sätt.

Utbildningen ingår i Finanskompetens program Training Academy som tar sikte på att utveckla motivation, kunskap och färdigheter. Vi använder vår framgångsrika pedagogik där vi kombinerar djupa ämneskunskaper med verklighetsbaserad case-metodik. Utbildningen avslutas med att du utifrån dina nya kunskaper skapar din egen målbild och plan för hur du ska fortsätta utvecklas i din roll som framgångsrik försäkringsrådgivare.

Utbildningen består av 2 kursdagar kombinerat med cirka 8 timmars distansstudier och består av följande delområden:

 • Möjligheter med marknadens pensionsavtal
 • Pensionering vid olika åldrar
 • Skydd vid dödsfall och sjukdom
 • Praktisk kundmötesträning: Hur kommunicerar du effektivt och pedagogiskt?
Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som försäkringsrådgivare och den passar lika bra för dig som är försäkringsförmedlare som för dig som är anställd i ett försäkringsbolag.

Genomförande

Hjärtat i Training Academy är kursdagarna. Tillsammans med vår lärare inom social- och avtalsförsäkring, Lars Ekström, och våra tränare inom kundkommunikation arbetar vi under två dagar med både teori och praktik. Med sin specialistkompetens och glada framtoning fördjupar Lars dina kunskaper inom social- och avtalsförsäkringar. Verklighetsbaserade case och praktisk kundmötesträning hjälper dig att använda kunskapen i dina egna kundmöten.

Finanskompetens programansvariga är med under kursdagarna för att ge dig extra stöd och coachning. För att få maximal nytta av utbildningen avslutas sista kursdagen med att du skriver ned din egen konkreta aktivitetsplan för vilka delar du vill utveckla i ditt dagliga arbete.

I Rådgivarportalen har du din studieplan som vägleder dig igenom utbildningen. För att komma väl förberedd till kursdagarna jobbar du med instuderingsuppgifter och läser in dig på kundcase. En tid efter kursdagarna genomför du ett webbmöte tillsammans med lärare och övriga deltagare där ni följer upp den aktivitetsplan du tagit fram under kursdagarna, byter erfarenheter och diskuterar nya frågeställningar som dykt upp.

Innehåll

Utbildningen är uppbyggd kring följande delområden:

Möjligheter med marknadens pensionsavtal

 • Hur påverkas kundens behov av längre livstid och förändrade levnadsvanor
 • De olika pensionsavtalen – nyheter och möjligheter
 • Vilka behov har kunderna utifrån olika situationer

Pensionering vid olika åldrar

 • Kundernas situation och behov
 • Uttag av allmän- och avtalad pension vid olika åldrar
 • Uttag av Tjänstepensioner vid olika åldrar
 • De alternativa lösningar som finns
 • Vanliga fällor för mig och kunden
 • Skydd vid dödsfall och sjukdom
 • Kundernas situation och behov
 • Vad ger avtalen för skydd och hur påverkar det våra förslag?

Praktisk kundmötesträning: Hur kommunicerar du effektivt och pedagogiskt?

 • Genomföra analys och kundmöte utifrån kundcasen
 • Hur går jag vidare med mina egna kunder?
Kontakt

För ytterligare information, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner