Private Banking växer kraftigt i takt med att antalet förmögna ökar både i Sverige och utomlands och enligt Capgeminis World Wealth Report finns idag 98 000 svenskar med placerbara tillgångar över en miljon dollar. Marknaden präglas av hårdnande konkurrens och likartade erbjudanden vilket leder till att kundmötet blir en allt viktigare konkurrensfaktor.

Utbildningarna i Training Academy fokuserar på de olika kompetensområden som gör dig till en riktigt framgångsrik Private Banking-rådgivare. En rådgivare som gör skillnad för kunden och på marknaden.

Utbildningarna passar även rådgivare hos företag som inte använder begreppet Private Banking men som erbjuder finansiell rådgivning till förmögna privatpersoner och företagare.

Vi tränar grupper på din arbetsplats.

Utbildningar Private Banking