Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom ledarskap och kommunikation utifrån din roll som rådgivare inom Private Banking. Fokus ligger på grupputveckling och hur du kan bidra till att kundteamet presterar ännu bättre.

Målet med utbildningen är du ska skapa ökad kundnytta genom att utveckla din förmåga att påverka, utveckla och leda samarbetet med specialister och andra kollegor i ditt kundteam. Du blir mer trygg i din roll samtidigt som du får konkreta tips att använda i ditt arbete.

Utbildningen ingår i Finanskompetens program Training Academy som tar sikte på att utveckla motivation, kunskap och färdigheter. Vi använder vår framgångsrika pedagogik där vi kombinerar djupa ämneskunskaper med verklighetsbaserad case-metodik. Utbildningen avslutas med att du utifrån dina nya kunskaper skapar din egen målbild och plan för hur du ska fortsätta utvecklas i din roll som framgångsrik Private Banking-rådgivare.

Utbildningen består av 1 kursdag kombinerat med cirka 2 timmars distansstudier och består av följande delområden:

 • Dina team: Nuläge, önskat läge
 • Grupputveckling
 • Ledarskap
 • Vad behöver grupper för att utvecklas?
 • Kommunikation och feedback
Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som rådgivare inom Private Banking och som har förkunskaper motsvarande SwedSec. Den passar även rådgivare hos företag som inte använder begreppet Private Banking men som erbjuder finansiell rådgivning till förmögna privatpersoner och företagare.

Genomförande

Hjärtat i Training Academy är själva kursdagarna. Tillsammans med vår rutinerade tränare inom grupputveckling och ledarskap, Mats Lundqvist, arbetar vi med både teori och praktik. Vi genomför en rad spännande och lärorika gruppövningar där du får hjälp att fördjupa dina kunskaper inom grupputveckling, kommunikation och ledarskap. Parallellt med gruppövningarna jobbar du med att identifiera utvecklingspotentialen i dina egna kundteam med specialister och kollegor, och framför allt hur du själv kan påverka teamet i rätt riktning.

Finanskompetens programansvariga är med under kursdagarna för att ge dig extra stöd och coachning. För att få maximal nytta av utbildningen avslutas sista kursdagen med att du skriver ned din egen konkreta aktivitetsplan för vilka delar du vill utveckla i ditt dagliga arbete.

I Rådgivarportalen har du din studieplan som vägleder dig igenom utbildningen. För att komma väl förberedd till kursdagarna jobbar du med instuderingsuppgifter och läser in dig på kundcase. En tid efter kursdagarna genomför du ett webbmöte tillsammans med lärare och övriga deltagare där ni följer upp den aktivitetsplan du tagit fram under kursdagarna, byter erfarenheter och diskuterar nya frågeställningar som dykt upp.

Innehåll

Utbildningen är uppbyggd kring följande delområden:

Dina team: Nuläge, önskat läge

Grupputveckling

 • Susan Wheelans 4 faser
 • Vad krävs för att skapa högpresterande team?

Ledarskap

 • Vilka ledarstilar som passar i olika situationer samt öka förmågan att leda kundteam
 • Ledarstilar kopplat till de 4 stadierna i grupputveckling och situationer i vardagen.

Vad behöver grupper för att utvecklas?

 • Nycklar till produktivitet – mål, uppgift, roller, ledarskap, kommunikation, feedback, normer etc.

Kommunikation och feedback

 • Hur man kan ta feedback och hur man kan ge feedback
 • Feedbacktrappan
Kontakt

För ytterligare information, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner