Utbildningen utvecklar dig i rollen som rådgivare inom Private Banking och ger dig ett bredare perspektiv och djupare kunskap om Private Banking-marknaden. Utbildningen behandlar frågor som: Hur ser kundernas preferenser ut?, Vilka arbetsmetoder är effektiva?, Vilka är framgångsrecepten och hur kan jag själv lägga upp mitt arbete.

Utbildningen ingår i Finanskompetens program Training Academy som tar sikte på att utveckla motivation, kunskap och färdigheter. Vi använder vår framgångsrika pedagogik där vi kombinerar djupa ämneskunskaper med verklighetsbaserad case-metodik. Utbildningen avslutas med att du utifrån dina nya kunskaper skapar din egen målbild och plan för hur du ska fortsätta utvecklas i din roll som framgångsrik Private Banking-rådgivare.

Utbildningen består av 2 kursdagar och cirka 5 timmars distansstudier, och är uppbyggd av följande delområden:

 • Marknaden för Private Banking
 • Framgångsrik Private Banking-rådgivare
 • Din personlighetsprofil (DISC)
 • Din målbild och vägen dit
Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som rådgivare inom Private Banking och som har förkunskaper motsvarande SwedSec. Den passar även rådgivare hos företag som inte använder begreppet Private Banking men som erbjuder finansiell rådgivning till förmögna privatpersoner och företagare.

Genomförande

Hjärtat i Training Academy är själva kursdagarna. Vi arbetar med kundcase, övningar och grupparbeten under ledning av våra coachande tränare Jonas Davidsson-Vitell och Jessica Blomquist. Träningen varvas med inspel av vår lärare Mats Olsson samt kunder och rådgivare.

Finanskompetens programansvariga är med under kursdagarna för att ge dig extra stöd och coachning. För att få maximal nytta av utbildningen avslutas sista kursdagen med att du skriver ned din egen konkreta aktivitetsplan för vilka delar du vill utveckla i ditt dagliga arbete.

I Rådgivarportalen har du din studieplan som vägleder dig igenom utbildningen. För att komma väl förberedd till kursdagarna jobbar du med instuderingsuppgifter och läser in dig på kundcase. En tid efter kursdagarna genomför du ett webbmöte tillsammans med lärare och övriga deltagare där ni följer upp den aktivitetsplan du tagit fram under kursdagarna, byter erfarenheter och diskuterar nya frågeställningar som dykt upp.

Innehåll

Utbildningen är uppbyggd kring följande delområden:

Marknaden för Private Banking

 • Globalt och Sverige
 • Marknadens utveckling och framtid
 • Aktörerna och olika erbjudanden
 • Målgrupper och volymer
 • Kundernas behov och preferenser

Framgångsrik Private Banking rådgivare

 • Förväntningar från chefer och ledning
 • Hur en framgångsrik rådgivare arbetar
 • Hur vi samverkar med andra – nätverk

Din personlighetsprofil (DISC)

 • Förstå dig själv bättre och hur du påverkar andra
 • Kommunicera bättre utifrån den du är
 • Att använda din egen och andras DISC-profil för att utvecklas

Din egen målbild och vägen dit

 • Din egen målbild för uppdraget som rådgivare
 • Din egen personliga plan – dina framgångsfaktorer
 • Teknik och pedagogik vid presentationer
Kontakt

För ytterligare information, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner