Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom makroekonomi och finansiella marknader. Den fokuserar även på hur du använder kunskaperna i kommunikationen med dina Private Banking- kunder.

Målet med utbildningen är att du ska förstå ekonomiska samband samt vad som driver tillväxt och utveckling på finansiella marknader. Du ska också kunna genomföra förtroendeskapande kundsamtal om hur kundens ekonomi och portfölj kan påverkas.

Utbildningen ingår i Finanskompetens program Training Academy som tar sikte på att utveckla motivation, kunskap och färdigheter. Vi använder vår framgångsrika pedagogik där vi kombinerar djupa ämneskunskaper med verklighetsbaserad case-metodik. Utbildningen avslutas med att du utifrån dina nya kunskaper skapar din egen målbild och plan för hur du ska fortsätta utvecklas i din roll som framgångsrik Private Banking-rådgivare.

Utbildningen består av 2 kursdagar kombinerat med cirka 8 timmars distansstudier och består av följande delområden:

 • Grundläggande makroekonomi
 • Stabiliseringspolitik
 • Makroekonomi och de finansiella marknaderna
 • Hur din kunds ekonomi och portfölj påverkas
 • Praktisk kundmötesträning: Hur kommunicerar du effektivt och pedagogiskt?
Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som rådgivare inom Private Banking och som har förkunskaper motsvarande SwedSec. Den passar även rådgivare hos företag som inte använder begreppet Private Banking men som erbjuder finansiell rådgivning till förmögna privatpersoner och företagare.

Genomförande

Hjärtat i Training Academy är själva utbildningsdagarna. Tillsammans med vår lärare i makroekonomi, Greger Wahlstedt, och våra tränare inom kundkommunikation, arbetar vi med både teori och praktik. Med sin långa erfarenhet fördjupar Greger dina kunskaper inom makroekonomi och finansiella marknader. Verklighetsbaserade case och praktisk kundmötesträning hjälper dig att använda kunskapen i dina egna kundmöten.

Finanskompetens programansvariga är med under kursdagarna för att ge dig extra stöd och coachning. För att få maximal nytta av utbildningen avslutas sista kursdagen med att du skriver ned din egen konkreta aktivitetsplan för vilka delar du vill utveckla i ditt dagliga arbete.

I Rådgivarportalen har du din studieplan som vägleder dig igenom utbildningen. För att komma väl förberedd till kursdagarna jobbar du med instuderingsuppgifter och läser in dig på kundcase. En tid efter kursdagarna genomför du ett webbmöte tillsammans med lärare och övriga deltagare där ni följer upp den aktivitetsplan du tagit fram under kursdagarna, byter erfarenheter och diskuterar nya frågeställningar som dykt upp.

Innehåll

Utbildningen är uppbyggd kring följande delområden:

Grundläggande makroekonomi

 • Begrepp och definitioner
 • Ekonomisk tillväxt och konjunkturcykler
 • Stabiliseringspolitik
 • Keynesiansk konjunkturpolitik
 • Penningpolitik och centralbanker
 • Inflation och arbetslöshet
 • Den öppna ekonomin

Makroekonomi och de finansiella marknaderna

 • Makro – påverkan på räntemarknader
 • Aktiemarknader
 • Valutamarknader
 • Övriga marknader

Hur din kunds ekonomi och portfölj påverkas

 • Hur makroekonomin påverkar kundernas ekonomi och kundernas portföljer

Praktisk kundmötesträning: Hur kommunicerar du effektivt och pedagogiskt?

 • Genomföra analys och kundmöte utifrån kundcasen
 • Hur går jag vidare med mina egna kunder?
Kontakt

För ytterligare information, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner