Utbildningen stärker din kompetens inom privat- och företagsekonomi med fokus på att analysera och förstå kunder med en mer omfattande ekonomi.

Målet med utbildningen är att utveckla din förmåga att förstå dina kunders förutsättningar och att utarbeta lösningsförslag som bidrar till att förbättra kundens ekonomiska situation.

Utbildningen ingår i Finanskompetens program Training Academy som tar sikte på att utveckla motivation, kunskap och färdigheter. Vi använder vår framgångsrika pedagogik där vi kombinerar djupa ämneskunskaper med verklighetsbaserad case-metodik. Utbildningen avslutas med att du utifrån dina nya kunskaper skapar din egen målbild och plan för hur du ska fortsätta utvecklas i din roll som framgångsrik Private Banking-rådgivare.

Utbildningen består av 2 kursdagar kombinerat med ca 8 timmars distansstudier och består av följande delområden:

 • Kundernas behov och drivkrafter
 • Analysera Private Banking-kundens ekonomi
 • Praktisk kundmötesträning: Hur kommunicerar du effektivt och pedagogiskt?
Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som rådgivare inom Private Banking och som har förkunskaper motsvarande SwedSec. Den passar även rådgivare hos företag som inte använder begreppet Private Banking men som erbjuder finansiell rådgivning till förmögna privatpersoner och företagare.

Genomförande

Hjärtat i Training Academy är kursdagarna. Tillsammans med vår lärare i ekonomi, Peter Söderholm på Bonanza, och våra tränare inom kundkommunikation arbetar vi under två dagar med både teori och praktik.Bonanzas färgglada och välbeprövade metodik fördjupar dina kunskaper medan verklighetsbaserade case och praktisk kundmötesträning hjälper dig att använda kunskaperna i dina egna kundmöten.

Innehåll

Utbildningen är uppbyggd kring följande delområden:

Kundernas behov och drivkrafter

 • Vad drivs kunden av och hur påverkar det kundens ekonomiska beslut?
 • Hur ska vi arbeta för att fullt ut förstå kunden, samtidigt som kunden känner sig förstådd och du bygger förtroende? (Modell för effektiv metodik)

Analysera Private Banking-kundens ekonomi

 • Analys av kundens ekonomi (privat och företag)
 • Hur analyserar du företagarens totala ekonomi, dvs. företag och privat i kombination?
 • Olika ekonomiska situationer – rätt kund, rätt affär
 • Vilka slutsatser kan och bör du kunna dra av den ekonomiska analysen?
 • Hur använder du kunskapen i ditt kundarbete – hur kommunicerar du den ekonomiska analysen effektivt och pedagogiskt till kunden och andra?

Praktisk kundmötesträning: Hur kommunicerar du effektivt och pedagogiskt?

 • Genomföra analys och kundmöte utifrån kundcasen
 • Hur går jag vidare med mina egna kunder?
Kontakt

För ytterligare information, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner