Private Banking-programmet behandlar de kompetensområden som gör dig till en riktigt framgångsrik Private Banking-rådgivare. En rådgivare som gör skillnad hos kunden och på marknaden. Programmet utgår från de kunskaper du redan har, motsvarande SwedSec, och siktar på att ge dig en högre kompetensnivå som är anpassad till rollen som rådgivare inom Private Banking.

Programmet pågår under cirka 5 månader där kursdagar och distansstudier inom 8 viktiga kompetensområden varvas med praktiskt kundarbete på hemmaplan. Totalt innehåller programmet 16 kursdagar fördelade på block om 1-3 dagar, ett för varje kompetensområde.Vår pedagogik i Training Academy bygger på att vi kombinerar djupa ämneskunskaper med verklighetsanpassad casemetodik.

Programmet fokuserar på att utveckla motivation, kunskap och färdighet och målet är att du ska leverera en kundupplevelse som utstrålar förtroende och kompetens i absolut toppklass.

HANDSLAG_520pxl

Målgrupp

Programmet vänder sig till dig som är ny eller i början av din karriär som Private Banking-rådgivare och som har förkunskaper motsvarande SwedSec. Programmet passar även dig som är rådgivare hos företag som inte använder begreppet Private Banking, men som erbjuder finansiell rådgivning till förmögna privatpersoner och företagare.

Genomförande

Programmet kombinerar kursdagar med distansstudier och praktiskt kundarbete på hemmaplan. Hjärtat i Training Academy är själva kursdagarna. Tillsammans med några av de bästa lärarna inom området och tillsammans med Finanskompetens tränare, experter inom kundkommunikation, arbetar vi med både teori och praktik.

Med gedigen specialistkompetens och pedagogisk förmåga bidrar lärarna till att stärka och fördjupa dina ämneskunskaper. Genom verklighetsbaserade case och praktisk kundmötesträning får du hjälp av våra coachande tränare att omsätta kunskaperna till framgångsrika kundmöten. Finanskompetens programansvariga är med under hela programmet för att ge dig extra stöd och coachning. För att få maximal nytta av utbildningen avslutas varje kompetensområde med att du skriver ned en konkret plan för vilka delar du vill utveckla.

Distansstudierna genomför du med hjälp av Rådgivarportalen och de omfattar totalt cirka 60 timmar. Här finns en studieplan som steg för steg vägleder dig igenom utbildningen. För att komma rätt förberedd till kursdagarna genomför du instuderingsuppgifter och e-learning samt inläsning av kurslitteratur och kundcase. Mellan kursdagarna genomförs webbmöten ihop med lärare och övriga deltagare, där ni följer upp den personliga planen, byter erfarenheter och diskuterar nya frågeställningar som dykt upp. I studieplanen finns också stöd till att involvera din närmaste chef och andra kollegor som är viktiga för din utveckling.

Du avslutar utbildningen med ett kunskapstest och en examination som visar att du klarar av att tillämpa dina nyförvärvade kunskaper i konkreta kundsituationer. Du erhåller då Finanskompetens Diplom för Private Banking.

Innehåll

Programmet är uppbyggt av följande områden:

1. Framgångsrik Private Banking – marknaden, kunderna och din roll
– 2 dagar lärarlett, cirka 8 timmar distansstudier

2. Försäljning, kundprocess och kundmöten inom Private Banking
– 3 kursdagar + cirka 8 timmar distansstudier

3. Privat- och företagsekonomi för Private Banking
– 2 kursdagar + cirka 8 timmar distansstudier

4. Skatt och Familjerätt
– 2 kursdagar + cirka 8 timmar distansstudier

5. Tryggande vid pension, sjukdom och dödsfall
– 2 kursdag + cirka 4 timmar distansstudier

6. Makroekonomi och finansiella marknader
– 2 kursdagar + cirka 4 timmar distansstudier

7. Portföljförvaltning och finansiell rådgivning i praktiken
– 2 kursdagar + cirka 8 timmar distansstudier

8. Bygga framgångsrika kundteam och nätverk
– 1 kursdag + cirka 2 timmar distansstudier

9. Examination och diplomering

Kontakt

För ytterligare information kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner