Utbildningen stärker din kompetens inom skatt och familjerätt med fokus på Private Bankingkunder med mer komplexa behov.
Målet med utbildningen är att du ska kunna analysera och förstå kundens familjerättsliga och skattemässiga situation. Du utvecklar din förmåga att göra en grov bedömning av kundens förutsättningar, vilka möjligheter och begränsningar som finns, samt när det är lämpligt med specialiststöd.

Utbildningen ingår i Finanskompetens program Training Academy som tar sikte på att utveckla motivation, kunskap och färdigheter. Vi använder vår framgångsrika pedagogik där vi kombinerar djupa ämneskunskaper med verklighetsbaserad case-metodik. Utbildningen avslutas med att du utifrån dina nya kunskaper skapar din egen målbild och plan för hur du ska fortsätta utvecklas i din roll som framgångsrik Private Banking-rådgivare.

Utbildningen består av 2 kursdagar och cirka 8 timmars distansstudier, och är uppbyggd av följande delområden:

 • Analysmetoder för skatt och juridik
 • Viktiga situationer, skatt och familjerätt
 • Praktisk kundmötesträning: Hur kommunicerar du effektivt och pedagogiskt?
Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som rådgivare inom Private Banking och som har förkunskaper motsvarande SwedSec. Den passar även rådgivare hos företag som inte använder begreppet Private Banking men som erbjuder finansiell rådgivning till förmögna privatpersoner och företagare.

Genomförande

Hjärtat i Training Academy är själva utbildningsdagarna. Tillsammans med skatteexperten Kent Andersson och tränare inom kundkommunikation arbetar vi med både teori och praktik. Med sin specialistkompetens och långa erfarenhet bidrar Kent till att fördjupa dina kunskaper inom skatt och familjerätt. Verklighetsbaserade case och praktisk kundmötesträning hjälper dig att använda kunskaperna i dina egna kundmöten.

Finanskompetens programansvariga är med under kursdagarna för att ge dig extra stöd och coachning. För att få maximal nytta av utbildningen avslutas sista kursdagen med att du skriver ned din egen konkreta aktivitetsplan för vilka delar du vill utveckla i ditt dagliga arbete.

I Rådgivarportalen har du din studieplan som vägleder dig igenom utbildningen. För att komma väl förberedd till kursdagarna jobbar du med instuderingsuppgifter och läser in dig på kundcase. En tid efter kursdagarna genomför du ett webbmöte tillsammans med lärare och övriga deltagare där ni följer upp den aktivitetsplan du tagit fram under kursdagarna, byter erfarenheter och diskuterar nya frågeställningar som dykt upp.

Innehåll

Utbildningen är uppbyggd kring följande delområden:

Analysmetoder för skatt och familjerätt

 • Hur kartlägger vi kundens familjerättsliga och skattemässiga situation på ett effektivt sätt?

Viktiga situationer, skatt och familjerätt

 • Vilka är vanliga och viktiga fall och situationer inom skatt och familjerätt för olika sorts Private Bankingkunder, och hur hanterar du dem?
 • Skatt, fördjupning inom:
  • Utlandsflytt och hemflytt
  • Högavlönad tjänsteman, t.ex. VD, skatteeffektiva upplägg kopplat till pension etc.
  • Egenföretagare möjligheter/konsekvenser av förmåner genom bolaget
  • Generationsskifte
  • Utdelning, kapitalvinst och försäljning av bolag
  • Bolagsstrukturer och holdingbolag i Sverige eller utomlands
 • Familjerätt, fördjupning inom:
  • Egendomar i familjen – konsekvenser av familjesituation vid olika händelser
  • Familjerättsliga avtal
  • Andra viktiga områden/avtal för kund med företag

Praktisk kundmötesträning: Hur kommunicerar du effektivt och pedagogiskt?

 • Genomföra analys och kundmöte utifrån kundcasen
 • Hur går jag vidare med mina egna kunder?
Kontakt

För ytterligare information, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner