Utbildningen stärker dina kunskaper om tryggande vid pension, sjukdom och dödsfall med fokus på Private Banking-kundens förutsättningar.

Målet med utbildningen är att du ska utveckla din förmåga att skapa dialog och förtroende hos dina kunder kring pension och tryggande. Därmed banar du väg för att du och ditt företag blir kundens huvudsakliga rådgivare i pensionsfrågor och får förvalta kundens fria pensionstillgångar.

Utbildningen ingår i Finanskompetens program Training Academy som tar sikte på att utveckla motivation, kunskap och färdigheter. Vi använder vår framgångsrika pedagogik där vi kombinerar djupa ämneskunskaper med verklighetsbaserad case-metodik. Utbildningen avslutas med att du utifrån dina nya kunskaper skapar din egen målbild och plan för hur du ska fortsätta utvecklas i din roll som framgångsrik Private Banking-rådgivare.

Utbildningen består av 2 kursdagar kombinerat med ca 4 timmars distansstudier och består av följande delområden:

 • Min roll hos kunden
 • Tryggande av pension
 • Tryggande vid dödsfall och sjukdom mm
 • Praktisk kundmötesträning: Hur kommunicerar du effektivt och pedagogiskt?
Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som rådgivare inom Private Banking och som har förkunskaper motsvarande SwedSec. Den passar även rådgivare hos företag som inte använder begreppet Private Banking men som erbjuder finansiell rådgivning till förmögna privatpersoner och företagare.

Genomförande

Hjärtat i Training Academy är kursdagarna. Tillsammans med vår lärare Lars Ekström, expert inom pension och tryggande, och våra tränare inom kundkommunikation arbetar vi under två dagar med både teori och praktik. Verklighetsbaserade case och praktisk kundmötesträning hjälper dig att använda kunskaperna i dina egna kundmöten.

Finanskompetens programansvariga är med under kursdagarna för att ge dig extra stöd och coachning. För att få maximal nytta av utbildningen avslutas sista kursdagen med att du skriver ned din egen konkreta aktivitetsplan för vilka delar du vill utveckla i ditt dagliga arbete.

I Rådgivarportalen har du din studieplan som vägleder dig igenom utbildningen. För att komma väl förberedd till kursdagarna jobbar du med instuderingsuppgifter och läser in dig på kundcase. En tid efter kursdagarna genomför du ett webbmöte tillsammans med lärare och övriga deltagare där ni följer upp den aktivitetsplan du tagit fram under kursdagarna, byter erfarenheter och diskuterar nya frågeställningar som dykt upp.

Innehåll

Utbildningen är uppbyggd kring följande delområden:

Min roll hos kunden

 • Hur kan jag ”väcka” kundens intresse kring pension och pensionsförvaltning?
 • Vilken position tar jag kring pensionsförvaltning?
 • Hur kan jag samarbeta med försäkringsspecialister mm
 • Rollfördelning?

Tryggande av pension

 • Hur kartlägger jag kunden och kundens behov?
 • Vad är specifikt för Private Banking-kunder?
 • Vilka alternativa metoder finns för tryggande av pension?
 • Vilka regler om avsättning och skatt behöver jag ha koll på?
 • Hur skapas en bra pensionslösning för kunden?
 • Hur skapar jag en bra pensionsförvaltning över tid? Som också tar hänsyn till kundens övriga privatekonomi och portfölj?
 • Hur skapar jag mervärden för kunden?
 • Vanliga misstag och fällor för mig och kunden?

Tryggande vid dödsfall och sjukdom med mera

 • Tryggande vid dödsfall. efterlevandeskydd, efterlevandepension
 • Tryggande vid sjukdom

Praktisk kundmötesträning: Hur kommunicerar du effektivt och pedagogiskt?

 • Genomföra analys och kundmöte utifrån kundcasen
 • Hur går jag vidare med mina egna kunder?
Kontakt

För ytterligare information, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner