GDPR – en översikt

Det övergripande målet är att du som deltagare ska få insikt i det huvudsakliga syftet och innehållet i General Data Protection Regulation (GDPR). Utbildningen fokuserar på förordningens grundläggande principer och regler. Utbildningen består av en e-learningmodul inklusive testfrågor för att säkerställa kunskaperna. Deltagaren ska efter genomgången utbildning bland annat känna till: Vad som enligt förordningen är […]

Läs mer

Mifid 2 – förändrade regler

Finansinspektionen kräver att du som jobbar med finansiella instrument och investeringstjänster ska ha aktuella och relevanta kunskaper samt att du vid förändringar ska uppdatera och säkerställa dina kunskaper. Denna utbildning är framtagen för att ge en kunskapsuppdatering kring Mifid 2 avseende några väsentliga delar. Här ingår bland annat kundskyddsregler, marknadsplatser, handel och transparens. Utbildningen består av film-material, faktablad samt ett test för att […]

Läs mer

Årlig kunskapsuppdatering (ÅKU)

Vi är i full färd med arbetet inför ÅKU 2018. Pontus Herin från DI-tv kommer även i år att leda deltagaren genom en intressant och effektiv kunskapsuppdatering. Ämnen som i år är: Investeringsbedrägerier EBA:s riktlinjer om styrning och kontroll EU:s dataskyddsförordning Risk och portföljval Hushållets boendeekonomi Skärpta amorteringskrav för hushåll Försäkringars behandling vid bodelning och […]

Läs mer