Certifiering Finansiella instrument för informationsgivare

För att få prata med och informera kunder om finansiella instrument, måste du ha avlagt ett godkänt kunskapstest. Det är alltså ett krav på att du har tillräckliga kunskaper som är säkerställda innan du på ett eller annat sätt kommunicerar med kunder. Detta är ett led i att ytterligare stärka skyddet för kunderna. Vår branschgemensamma […]

Läs mer

Certifiering Bolån

Målet med distansutbildning Certifiering Bolån är att ge dig som arbetar med att sätta samman, erbjuda, bevilja eller förmedla bolån eller ge råd om bolån, kunskap och kompetens som krävs enligt Bolånelagen. Kraven gäller även ledningen, det vill säga samtliga styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, vd och dennes eventuella ersättare, i bolåneförmedlaren. Kunskapen och kompetensen ska styrkas med ett test. […]

Läs mer

Certifiering – Försäkringsförmedling Liv Specialist

Den här utbildningen breddar och fördjupar din kompetens inom livförsäkringsområdet, så att du hittar fler affärsmöjligheter inom företagsmarknaden genom att jobba med större kunder och mer komplexa lösningar. Certifiering försäkringsförmedling Liv Specialist fördjupar ytterligare områden som finns i Bas, och Påbyggnad, samt lägger till delar som inte finns i de tidigare nivåerna. Framför allt handlar […]

Läs mer

Certifiering – Försäkringsförmedling Liv Påbyggnad

Den här utbildningen breddar och fördjupar din kompetens inom livförsäkringsområdet, så att du hittar fler affärsmöjligheter inom privatmarknaden och även kan ge kvalificerade råd till företagare. Jämfört med vår basutbildning får du dyka djupare i ämnen som till exempel försäkringsjuridik, skatt och livförsäkringsteknik. Det ingår även ett avsnitt om företagsekonomi för att du ska kunna […]

Läs mer

Penningtvätt och finansiering av terrorism

Den här utbildningen ger dig förståelse för vad penningtvätt och terrorismfinansiering är, hur det kan gå till i praktiken och vilka aktuella regler som gäller. Efter utbildningen ska du veta vilka skyldigheter ditt företag och du som medarbetare har i en berörd verksamhet. Utbildningen bygger på lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) […]

Läs mer

Certifiering – Försäkringsförmedling Sak Bas

Målet med certifieringsutbildningen är att den ska ge dig de kunskaper som krävs för att få förmedla sakförsäkringar till privatkunder. Utöver detta ska utbildningen också leda till bättre resultat och högre kvalitet i ditt arbete med kunder. I samband med att du genomför utbildningen rekommenderar vi dig att kontrollera med din arbetsgivare om du behöver […]

Läs mer

Certifiering – Försäkringsförmedling Liv Bas

Målet med certifieringsutbildningen Försäkringsförmedling Liv Bas är att ge dig de kunskaper som krävs för förmedling av försäkringar till privatkunder, enligt Lagen om försäkringsförmedling. Utöver detta ska utbildningen också leda till bättre resultat och högre kvalitet i ditt arbete med kunder. För att uppfylla Finansinspektionens kompetenskrav behöver du också genomföra Certifiering Investeringsrådgivning Bas alternativt skriva […]

Läs mer

Certifiering – Investeringsrådgivning Bas

Målet med certifieringsutbildningen är att ge dig de kunskaper som krävs för att uppfylla Finansinspektionens kunskapskrav för rådgivning av finansiella instrument och så kallad investeringsrådgivning. Utbildningen ska även bidra till bättre resultat och högre kvalitet i ditt arbete med dina kunder. Om ditt företag bedriver rådgivning inom områden eller med produkter som inte behandlas i […]

Läs mer

Certifieringsutbildningar

Finanskompetens certifieringsutbildningar tar fasta på Finansinspektionens föreskrifter och vänder sig till dig som behöver en grundläggande utbildning inom bank eller försäkring. Finanskompetens erbjuder följande certifieringsutbildningar: […]

Läs mer