Portföljteori för finansiella rådgivare

Målet med utbildningen är att du ska bli ännu skickligare på att hjälpa dina kunder med deras placeringar. Du kommer lära dig att förklara portföljteori på ett enkelt sätt, diskutera marknadernas utveckling utifrån nationalekonomiska aspekter och att beskriva de olika huvudtyperna av fondförvaltning och vad som skiljer dem åt. Du kommer också få lära dig […]

Läs mer

Framgångsrik Private Banking – marknaderna, kunderna och din roll

Utbildningen utvecklar dig i rollen som rådgivare inom Private Banking och ger dig ett bredare perspektiv och djupare kunskap om Private Banking-marknaden. Utbildningen behandlar frågor som: Hur ser kundernas preferenser ut?, Vilka arbetsmetoder är effektiva?, Vilka är framgångsrecepten och hur kan jag själv lägga upp mitt arbete. Utbildningen ingår i Finanskompetens program Training Academy som […]

Läs mer

Försäljning, kundprocess och kundmöten inom Private Banking

Utbildningen utvecklar din kompetens inom försäljning och kundmöten och är utformad utifrån de förutsättningar som gäller inom Private Banking. Den ger dig de verktyg och metoder du behöver för att bli mer framgångsrik i ditt kundarbete. Målet med utbildningen är att utveckla dina färdigheter att sälja ditt erbjudande till både nya och befintliga kunder. Du […]

Läs mer

Skatt och familjerätt för Private Banking

Utbildningen stärker din kompetens inom skatt och familjerätt med fokus på Private Bankingkunder med mer komplexa behov. Målet med utbildningen är att du ska kunna analysera och förstå kundens familjerättsliga och skattemässiga situation. Du utvecklar din förmåga att göra en grov bedömning av kundens förutsättningar, vilka möjligheter och begränsningar som finns, samt när det är […]

Läs mer

Tryggande vid pension, sjukdom och dödsfall

Utbildningen stärker dina kunskaper om tryggande vid pension, sjukdom och dödsfall med fokus på Private Banking-kundens förutsättningar. Målet med utbildningen är att du ska utveckla din förmåga att skapa dialog och förtroende hos dina kunder kring pension och tryggande. Därmed banar du väg för att du och ditt företag blir kundens huvudsakliga rådgivare i pensionsfrågor […]

Läs mer

Framgångsrik försäkringsrådgivning – marknaden, kunderna och din roll

Utbildningen utvecklar dig i rollen som försäkringsrådgivare och ger dig ett bredare perspektiv och djupare kunskap om livförsäkringsmarknaden. Utbildningen behandlar frågor som: Hur ser kundernas preferenser ut?, Vilka arbetsmetoder är effektiva?, Vilka är framgångsrecepten och hur kan jag själv lägga upp mitt arbete. Utbildningen ingår i Finanskompetens program Training Academy som tar sikte på att […]

Läs mer

Försäljning, kundprocess och kundmöten – Försäkringsrådgivare

Utbildningen utvecklar din kompetens inom försäljning och kundmöten och är utformad utifrån de förutsättningar som gäller för försäkringsrådgivare. Den ger dig de verktyg och metoder du behöver för att bli mer framgångsrik i ditt kundarbete. Målet med utbildningen är att utveckla dina färdigheter att sälja ditt erbjudande till både nya och befintliga kunder. Du arbetar […]

Läs mer

Privat- och företagsekonomi för försäkringsrådgivare

Utbildningen stärker din kompetens inom privat- och företagsekonomi med fokus på att analysera och förstå kunder med en mer omfattande ekonomi. Målet med utbildningen är att utveckla din förmåga att förstå dina kunders förutsättningar och att utarbeta lösningsförslag som bidrar till att förbättra kundens ekonomiska situation. Utbildningen ingår i Finanskompetens program Training Academy som tar […]

Läs mer

Privat- och företagsekonomi för Private Banking

Utbildningen stärker din kompetens inom privat- och företagsekonomi med fokus på att analysera och förstå kunder med en mer omfattande ekonomi. Målet med utbildningen är att utveckla din förmåga att förstå dina kunders förutsättningar och att utarbeta lösningsförslag som bidrar till att förbättra kundens ekonomiska situation. Utbildningen ingår i Finanskompetens program Training Academy som tar […]

Läs mer

Försäkringsrådgivare

Liv- och pensionsbranschen är under starkt förändringstryck från olika håll, där inte minst nya regleringar bidrar till ändrade förutsättningar. För kunderna är pension och försäkring en stor och viktig del av privatekonomin. Eftersom området ofta uppfattas som svårt har du som försäkringsrådgivare en viktig roll att fylla. Utbildningsprogrammen i Training Academy fokuserar på de olika […]

Läs mer

Training Academy

Training Academy erbjuder kompetensutveckling för finansiella rådgivare, som har tagit en grundläggande licens. Vi fokuserar på att utveckla motivation, kunskap och förmåga. Målet är att du ska kunna leverera en kundupplevelse som utstrålar förtroende och kompetens i absolut toppklass. Vår pedagogik bygger på att vi kombinerar djupa ämneskunskaper med verklighetsanpassad casemetodik. Under varje rubrik beskriver […]

Läs mer

Private Banking

Private Banking växer kraftigt i takt med att antalet förmögna ökar både i Sverige och utomlands och enligt Capgeminis World Wealth Report finns idag 98 000 svenskar med placerbara tillgångar över en miljon dollar. Marknaden präglas av hårdnande konkurrens och likartade erbjudanden vilket leder till att kundmötet blir en allt viktigare konkurrensfaktor. Utbildningarna i Training […]

Läs mer

Social- och avtalsförsäkringar

Utbildningen ger dig som försäkringsrådgivare fördjupade kunskaper inom social- och avtalsförsäkringar. Den fokuserar även på hur du konkret använder kunskaperna i kommunikationen med dina kunder. Målet med utbildningen är att du ska kunna analysera och förstå kundernas situation inom livförsäkringsområdet utifrån social- och avtalsförsäkring. Du blir också skicklig på att få kunderna att förstå sina […]

Läs mer

Juridik och beskattning livförsäkring

Utbildningen ger dig som är försäkringsrådgivare fördjupade kunskaper inom beskattning och familjejuridik. Den fokuserar även på hur du konkret använder kunskaperna i kommunikationen med dina kunder. Målet med utbildningen är att du ska kunna analysera och förstå kundernas juridiska och skattemässiga situation som har betydelse vid försäkringsrådgivning. Du blir också skicklig på att få kunderna att […]

Läs mer

Livförsäkringsteknik och produkter

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom de produkter och försäkringsformer som är aktuella idag. Den fokuserar även på hur du använder kunskaperna i kommunikationen med dina kunder. Målet med utbildningen är att du ska kunna analysera och ge kunden råd om försäkringslösningar som gör att kunden uppnår det kunden önskar. Du kommer också att kunna […]

Läs mer

Livförsäkring på företagsmarknaden

Utbildningen ger dig som försäkringsrådgivare fördjupade kunskaper om hur livförsäkringar för företagsmarknaden fungerar. Målet med utbildningen är att du ska kunna analysera företagets och företagarens speciella förutsättningar, situationer och behov och hur detta är kopplat till de försäkringslösningar som ni erbjuder. Du lär dig också hur du kommunicerar produkten på ett effektivt och pedagogiskt sätt […]

Läs mer

Makroekonomi och finansiella marknader

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom makroekonomi och finansiella marknader. Den fokuserar även på hur du använder kunskaperna i kommunikationen med dina Private Banking- kunder. Målet med utbildningen är att du ska förstå ekonomiska samband samt vad som driver tillväxt och utveckling på finansiella marknader. Du ska också kunna genomföra förtroendeskapande kundsamtal om hur kundens […]

Läs mer

Bygga framgångsrika kundteam och nätverk

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom ledarskap och kommunikation utifrån din roll som rådgivare inom Private Banking. Fokus ligger på grupputveckling och hur du kan bidra till att kundteamet presterar ännu bättre. Målet med utbildningen är du ska skapa ökad kundnytta genom att utveckla din förmåga att påverka, utveckla och leda samarbetet med specialister och […]

Läs mer

Program Private Banking

Private Banking-programmet behandlar de kompetensområden som gör dig till en riktigt framgångsrik Private Banking-rådgivare. En rådgivare som gör skillnad hos kunden och på marknaden. Programmet utgår från de kunskaper du redan har, motsvarande SwedSec, och siktar på att ge dig en högre kompetensnivå som är anpassad till rollen som rådgivare inom Private Banking. Programmet pågår […]

Läs mer