Vad är på gång kring hållbarhet?

Hållbarhet är av naturliga skäl i ropet på alla fronter. Finansbranschen har en viktig roll att spela i att bidra till en hållbar utveckling.  Det finns många förslag och även beslutade regelförändringar på det politiska området både på EU-nivå och i Sverige. När det gäller utbildning på Finanskompetens kommer det exempelvis i årets ÅKU för SwedSec-licensierade och försäkringsdistributörer att finnas flera olika ämnen som behandlar hållbarhet.

Två viktiga förordningar från EU är taxonomi och disclosure-förordningen. Taxonomi är ett klassificeringsverktyg som bedömer ekonomiska aktiviteter utifrån deras klimategenskaper. Taxonomin är först och främst ett verktyg som ska säkerställa gemensamma riktlinjer för vilka investeringar som är miljömässigt hållbara eller inte. Tanken är att den ska ligga till grund för framtida standarder och märkning av hållbara finansiella produkter. Disclosure handlar om de krav på information som ska lämnas när det gäller hållbara investeringar och risker. Det kommer också krav på att i rådgivningen och framtagande av produkter beakta ESG-preferenser, samt ESG-risker i styrning och riskhantering.


Nedan är en sammanställning från PWC av hur olika finansiella aktörer påverkas av reglerna.

Källa: PWC:s rapport ”Nya hållbarhetskrav på finansbranschen – det här behöver du veta”.

I årets SwedSec ÅKU kommer en del av dessa aspekter tas upp samt andra ämnen som är relaterade till hållbarhet. Exempel på ämnen inom hållbarhet är ”Impact investing”, ”Hållbara och sociala obligationer”, ”Hållbarhet vid rådgivning och portföljförvaltning”, ”Gröna bolån” och ”Aktiemarknad och hållbarhet”.

I årets ÅKU för försäkringsdistributörer kommer vi ta upp försäkringsbranschens skyldigheter när det kommer till hållbarhet och de regler och principer som branschen ska förhålla sig till.

Titta gärna på våra utbildningar inom vårt utbildningsområde inom Hållbarhet.

Dela nyheten