Anna Ramel ser nyttan med ett specialisttest

Den 5 maj startar Finanskompetens sin första lärarledda licensieringsutbildning inför SwedSecs test för specialister. Anna Ramel, en av Sveriges mest erfarna jurister inom compliance-området, är en av lärarna som deltagarna får möta.

Anna Ramel– Jag har jobbat med de här frågorna i närmare 20 år. I mitten av 90-talet införde Finansinspektionen, via ett EU-direktiv, kravet på att banker och värdepappersbolag skulle ha en regelansvarig person som skulle se till att anställda hade kännedom om regelverken för den tillståndspliktiga verksamheten. Jag var vid den tiden anställd på en utländsk bank och arbetade delvis med dessa frågor i London. Erfarenheterna från London tog jag med mig till Sverige och hade stor användning av dessa såväl på banken som  i Fondhandlareföreningen, berättar Anna Ramel.

Under en tioårsperiod undervisade Anna i Finanskompetens licenseringsutbildning inför SwedSecs test för värdepappersmarknaden. De senaste åren har vi emellertid fått klara oss utan henne i klassrummet.
– Jag ville fokusera heltid på den konsultfirma jag driver tillsammans med Åsa Kjellander. Vi erbjuder rådgivnings- och konsulttjänster inom compliance och värdepappersjuridik. Vi hjälper mindre bolag att upprätthålla compliancefunktionen och större bolag och banker att implementera lagar och direktiv. Jag har också uppdrag som rådgivare och stöd till några stiftelsers förmögenhetsförvaltning.

Just nu arbetar Anna och hennes kollega intensivt med att implementera AIFM-direktivet, vilket bland annat innebär att samtliga specialfonder måste omauktoriseras av Finansinspektionen.  Ansökan ska lämnas till Finansinspektionen senast den 22 juli år.

Ser nyttan med SwedSecs specialisttest

Vi på Finanskompetens har fortsatt hålla kontakt med Anna genom att anlita henne som ämnesexpert under framtagandet av våra utbildningar. Anna har insett att hon saknar undervisningen och väljer nu att göra ”come back” som lärare.
– Jag har framför allt saknat mötet med andra yrkesgrupper inom bank och finans. Men även utmaningen att i undervisningen omsätta den teori, som regleringen innebär, till den praktiska vardagen. Jag uppskattar att få dela med mig av mina egna erfarenheter och få del av andras genom frågor och diskussioner under kursdagarna.

Sedan SwedSec-licensen infördes har det diskuterats hur licensen, eller snarare testet, ska anpassas till olika yrkesroller. SwedSec har landat i tre nya tester; ett för rådgivare, ett för specialister och ett för ledning och kontrollfunktioner. I takt med att de finansiella marknaderna blir mer komplexa och riskfyllda är nyttan med ett yrkesrollsanpassat specialisttest större än tidigare, menar Anna.
– Inom mitt område blir regelverken mer omfattande och detaljerade, vilket leder till att vi alla behöver specialisera oss mer än tidigare. Vare sig vi vill eller inte kommer den framtida utvecklingen att leda in oss på specialisering.

Läs om utbildningen >>

Dela nyheten