Vi erbjuder skräddarsydda systemlösningar inom regelverk och compliance för bank, finans och försäkring. Systemet är uppdelat i moduler där du väljer de delar som passar era behov.

Systemet har designats för att stödja er i efterlevnad av lagar och föreskrifter som rör till exempel IDD och MiFID II, och korresponderande svenska regelverk. Genom ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt, ger våra lösningar dig enkel tillgång till den information du behöver för att säkerställa att ditt företag följer relevanta lagkrav och standarder.

Säkerhet och integritet är av största vikt för oss. Med det i åtanke är all data som genereras av vårt system lagrad inom Sveriges gränser.

interna-tester-skärmar

All data sparas i Sverige.

Modulbaserat - välj de moduler som passar era behov.

Skräddarsydda systemtjänsterna för bank, finans och försäkring.

Våra systemmoduler

Är du intresserad av att veta mer om någon av modulerna eller vill ha ett demo hör av dig till oss!

IDD 15 H ikon

IDD 15 H

  • Försäkring

I FI:s föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10) finns det för försäkringsdistributörer ett krav på minst 15 timmars fortbildning och yrkesutveckling per individ och år.

Finanskompetens verktyg hjälper er att mäta och följa upp att alla omfattade anställda genomför sina 15 timmar fortbildning per år.
Dessutom kan utbildningar och aktiviteter, såväl interna som externa, distribueras digitalt till de som omfattas och ska uppfylla 15 timmar.

Interna tester ikon

Interna tester

  • Försäkring
  • Bank
  • Finans

I både Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10) samt värdepappersrörelse (FFFS 2017:2) finns krav på att vid start samt löpande säkerställa kunskap inom interna regler och riktlinjer samt relevanta system och produkter.

Finanskompetens verktyg hjälper er att skapa tester, distribuera dessa och följa upp att alla omfattade anställda genomför sina tester.

I systemet finns inställningar att tillgå, för att styrka att genomförandet sker på ett tillförlitligt sätt och enligt vedertagen testmetodik.

Egna affärer ikon

Egna affärer

  • Bank
  • Finans

Det finns regelverk som stipulerar hur anställda och uppdragstagare ska agera gällande egna och närståendes affärer med finansiella instrument.

Via Finanskompetens verktyg kan ni säkerställa efterlevnad av kraven på kontroll av anställdas egna affärer.

Håll koll på de transaktioner som de anställda rapporterar in, se aktuella positioner och skapa regler för att få notiser när någon regelöverträdelse sker.

Behörighet ikon

Behörighet

  • Försäkring
  • Bank
  • Finans

Det finns en hel del kontroller av de anställda som företag inom bank och försäkring måste göra vid nyanställning, tillståndsansökningar och även löpande. Det kan handla om lagkrav inom exempelvis försäkringsdistribution, krav inom Swedsec eller internt uppsatta regler och rutiner.

Vissa av dessa kontroller gör man en gång medan andra görs löpande årligen eller med annat intervall. Viktigt är att ha det dokumenterat så att man enkelt kan följa upp och visa att man uppfyller eventuella lagkrav. Allt detta kan du göra genom Finanskompetens verktyg.