I både Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10) samt värdepappersrörelse (FFFS 2017:2) finns krav på kunskap inom interna regler och riktlinjer samt relevanta system och produkter.

Kunskaperna ska säkerställas genom ett kunskapstest med godkänt resultat innan den anställda börjar tillhandahålla företagets produkter och tjänster. Därefter ska kunskaperna uppdateras och säkerställas minst en gång per år eller i samband med förändringar. Enligt Finansinspektionen ska testet genomföras på ett säkert och tillförlitligt sätt för att garantera ett korrekt resultat av den anställdas kunskaper.

Finanskompetens har tagit fram ett verktyg för att ta fram, distribuera och följa upp kunskapstesterna på individnivå.

 

Kort om systemet

  • Bra överblick
  • Lägga upp testpaket med tester, testfrågor samt studiematerial (pdf) och filmer
  • Importera testfrågor via Excel
  • Export av statistik till Excel
  • Gruppindelning av anställda
  • Smidig grupptilldelning av egna testpaket

Skapa och distribuera tester

Nedan är en grafisk illustration av hur det fungerar att skapa och distribuera ett eller flera tester till de anställda.

Du kommer enkelt igång med systemet och du får även alltid en genomgång av systemet via Teams eller fysiskt innan ni börjar använda det.

I systemet finns inställningar (tidsbegränsning vid genomförande och mellan testförsök, liksom antal försök) att tillgå, för att styrka att genomförandet sker på ett tillförlitligt sätt och enligt vedertagen testmetodik.

 

Uppföljning

I systemet kan administratörer i realtid följa hur medarbetarna ligger till när det gäller genomförande av tester och även resultat. Det går såklart även att ta fram rapporter och exportera data till Excel

När ett test är klart finns detaljerad statistik om testet och testfrågorna. Ni kan exempelvis se p-värde för respektive fråga för att se att de ligger på rätt nivå svårighetsmässigt.

VILL DU VETA MER?

Vi berättar gärna mer om hur systemet fungerar.

Kontakta Rasmus Melander på 073-946 59 39 eller rasmus@finanskompetens.se.