Bekräftelse
Du får en bekräftelse på din anmälan via e-post. Säkerställ att du får en bekräftelse när du har anmält dig och hör av dig till oss på info@finanskompetens.se om du inte får någon bekräftelse. Kontrollera även gärna i din skräppost innan du hör av dig till oss.

Regler vid avanmälan
Anmälan till distanskurser eller självstudiedelen i kurser, som även innehåller lärarledda dagar, är bindande och kan inte avbokas. I de fall lärarledda dagar ingår kan dessa avbokas fram till 45 dagar före första kursdagen. Vid avanmälan senare än 45 dagar före första kursdagen debiteras halva kursavgiften. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Plats på de lärarledda dagarna kan även överlåtas innan kursstart.

Inställd utbildning
Finanskompetens har rätt att fram till 30 dagar före lärarledda dagar, ställa in en kurs och flytta de som anmält sig till ett annat kurstillfälle.

Fakturering och tillgänglighet
Fakturering sker vid tilldelning av kurs i portalen. Utbildningen är tillgänglig för genomförande under 12 månader från och med tilldelningsdatum, om inget annat avtalats.

Hantering av dina personuppgifter
I vår integritetspolicy kan du läsa om du vi hanterar dina personuppgifter. Aktuell integritetspolicy finns alltid att tillgå i vår portal samt via vår hemsida.