Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post. Anmälan till distanskurser eller självstudiedelen i kurser, som även innehåller lärarledda dagar, är bindande och kan inte avbokas. I de fall lärarledda dagar ingår kan dessa avbokas fram till 45 dagar före första kursdagen. Vid avanmälan senare än 45 dagar före första kursdagen debiteras halva kursavgiften. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Plats på de lärarledda dagarna kan även överlåtas innan kursstart. Finanskompetens har rätt att fram till 30 dagar före lärarledda dagar, ställa in en kurs och flytta de som anmält sig till ett annat kurstillfälle. Fakturering sker vid tilldelning av kurs i Rådgivarportalen. Utbildningen är tillgänglig för genomförande under 12 månader från och med tilldelningsdatum, om inget annat avtalats.