Det pratas om…ÅKU

ÅKU är en förkortning för Årlig Kunskapsuppdatering. Den omfattar anställda inom bank, finans och försäkring och bidrar som en viktig del i att upprätthålla de anställdas behörighet.

En årlig kunskapsuppdatering är en uppdatering av befintliga grundkunskaper men också en påfyllnad av nya kunskaper utifrån aktuella ämnen. Kunskaperna säkerställs genom test.

Vad är tanken bakom ÅKU:ns beståndsdelar?

Jo, det ligger en pedagogisk tanke bakom detta!

Generellt sett brukar man vilja utbilda medarbetare för att fylla ett så kallat kompetensgap, med i vissa fall lagkrav som grund. Medarbetaren har ett grundläggande behov av vissa kunskaper för sin behörighet. För att i lärandet skapa motivation och drivkraft måste vi göra mer än att bara fylla kompetens eller kunskapsgap.

Det gör vi i ÅKU genom att utgå ifrån det redan kända (uppdatering, repetition) och parallellt med det i vissa fall bygga på med vidare undersökning och simulering.

Bildningsforskaren Bernt Gustavsson menar att vi lär oss nya saker genom en resa mellan det som är bekant för oss och det som är obekant. Nyfikenheten drivs av det vi kan relatera till och av det vi vill veta mer om.

En ÅKU driver fram lärandet genom att utgå ifrån det vi redan vet, genom vidareutveckling av befintliga kunskaper och bygger på med aktuella nya kunskaper. Genom den här metoden ökar förhoppningsvis drivkraften och förutsättningarna för att medarbetaren ska uppfatta lärandet som meningsfullt.

Dela nyheten