MODUL 1: FRAMGÅNGSRIK FÖRSÄKRINGSRÅDGIVNING – MARKNADEN, KUNDERNA OCH DIN ROLL

Modulen utvecklar dig i rollen som försäkringsrådgivare och ger dig ett bredare perspektiv och djupare kunskap om livförsäkringsmarknaden. Modulen behandlar frågor som: Hur ser kundernas preferenser ut?, Vilka arbetsmetoder är effektiva?, Vilka är framgångsrecepten och hur kan jag själv lägga upp mitt arbete. Vi arbetar med kundcase, övningar och grupparbeten under ledning av våra coachande tränare Jonas Davidsson-Vitell och Jessica Blomquist. Träningen varvas med inspel av vår lärare Niclas Nordwaeger, kunder och rådgivare.

Modulen består av 2 kursdagar och cirka 5 timmars distansstudier, och är uppbyggd av följande delområden:

Liv- och pensionsmarknaden

 • Globalt och Sverige
 • Marknadens utveckling och framtid
 • Aktörerna och olika erbjudanden
 • Målgrupper och volymer
 • Kundernas behov och preferenser

Framgångsrik försäkringsrådgivare

 • Förväntningar från chefer och ledning
 • Hur en framgångsrik rådgivare arbetar
 • Hur vi samverkar med andra – nätverk

Din personlighetsprofil (DISC)

 • Förstå dig själv bättre och hur du påverkar andra
 • Kommunicera bättre utifrån den du är
 • Att använda din egen och andras DISC-profil för att utvecklas

Din egen målbild och vägen dit

 • Din egen målbild för uppdraget som rådgivare
 • Din egen personliga plan – dina framgångsfaktorer
 • Teknik och pedagogik vid presentationer

 

MODUL 2: FÖRSÄLJNING, KUNDPROCESS OCH KUNDMÖTEN, FÖRSÄKRINGSRÅDGIVARE

Modulen utvecklar din kompetens inom försäljning och kundmöten och är utformad utifrån de förutsättningar som gäller för försäkringsrådgivare. Den ger dig de verktyg och metoder du behöver för att bli mer framgångsrik i ditt kundarbete. Vi arbetar med kundcase, övningar och grupparbeten under ledning av våra coachande tränare Jonas Davidsson-Vitell och Jessica Blomquist. Träningen varvas med inspel av vår lärare Niclas Nordwaeger, kunder och rådgivare.

Målet med modulen är att utveckla dina färdigheter att sälja ditt erbjudande till både nya och befintliga kunder. Du arbetar utifrån kundprocesser och metodik som skapar kundupplevelser och resultat i absolut toppklass.

Modulen består av 3 kursdagar kombinerade med cirka 8 timmars distansstudier och består av följande delområden:

Säljplanering och uppföljning

 • Strategi för framgångsrik försäljning
 • Mål, uppföljning och budget
 • Framgångsfaktorer
 • B2B, B2C likheter och skillnader i säljarbetet
 • Coacha dig själv och andra

Kundprocess och kundmöten

 • Kundprocess 1) Att få kunden att bli kund
 • Kundprocess 2) Förvalta och utveckla befintlig kund
 • Strategier för kundbearbetning och etablering av kundrelationer
 • Kundmötesmetodik för framgångsrika kundmöten
 • Den svåra kombinationen: Struktur och lyhördhet
 • Relationsuppbyggnaden: Att inleda mötet på ett professionellt sätt
 • Upptäcka och medvetandegöra kundens behov så att du kan lämna det bästa förslaget
 • Hur presenterar du förslaget så att kunden köper det?
 • Hur göra en effektiv överenskommelse med kunden (avslut)?
 • Presentera och sälja in Private Banking, kund- respektive förvaltningsprocess
 • Använda kommunikationsmaterial på ett pedagogiskt sätt?

Hur du kommunicerar mer framgångsrikt i dina kundmöten med hjälp av DISC-modellen

 • Vilka slutsatser kan du dra utifrån din egen DISC-analys?
 • Hur vill olika profiler helst kommunicera?
 • Hur bedömer du kunden (utifrån DISC)?
 • Varför behöver du anpassa dig till kunden?
 • Hur använder du det konkret i olika delar av kundmötet?

 

MODUL 3: PRIVAT- OCH FÖRETAGSEKONOMI FÖR FÖRSÄKRINGSRÅDGIVARE

Modulen stärker din kompetens inom privat- och företagsekonomi med fokus på att analysera och förstå kunder med en mer omfattande ekonomi. Tillsammans med vår lärare i ekonomi, Peter Söderholm på Bonanza, och våra tränare inom kundkommunikation arbetar vi under två dagar med både teori och praktik. Bonanzas färgglada och välbeprövade metodik fördjupar dina kunskaper medan verklighetsbaserade case och praktisk kundmötesträning hjälper dig att använda kunskaperna i dina egna kundmöten.

Målet med modulen är att utveckla din förmåga att förstå dina kunders förutsättningar och att utarbeta lösningsförslag som bidrar till att förbättra kundens ekonomiska situation.

Modulen består av 2 kursdagar kombinerat med cirka 8 timmars distansstudier och består av följande delområden:

Kundernas behov och drivkrafter

 • Vad drivs kunden av och hur påverkar det kundens ekonomiska beslut?
 • Hur ska vi arbeta för att fullt ut förstå kunden, samtidigt som kunden känner sig förstådd och du bygger förtroende? (Modell för effektiv metodik)

Analysera kundens ekonomi

 • Analys av kundens ekonomi (privat och företag)
 • Hur analyserar du företagarens totala ekonomi, dvs. företag och privat i kombination?
 • Olika ekonomiska situationer – rätt kund, rätt affär
 • Vilka slutsatser kan och bör du kunna dra av den ekonomiska analysen?
 • Hur använder du kunskapen i ditt kundarbete – hur kommunicerar du den ekonomiska analysen effektivt och pedagogiskt till kunden och andra?

Praktisk kundmötesträning: Hur kommunicerar du effektivt och pedagogiskt?

 • Genomföra analys och kundmöte utifrån kundcasen
 • Hur går jag vidare med mina egna kunder?

 

MODUL 4: SOCIAL- OCH AVTALSFÖRSÄKRINGAR

Modulen ger dig som försäkringsrådgivare fördjupade kunskaper inom social- och avtalsförsäkringar. Den fokuserar även på hur du konkret använder kunskaperna i kommunikationen med dina kunder. Tillsammans med vår lärare inom social- och avtalsförsäkring, Lars Ekström, och våra tränare inom kundkommunikation arbetar vi under två dagar med både teori och praktik. Med sin specialistkompetens och glada framtoning fördjupar Lars dina kunskaper inom social- och avtalsförsäkringar. Verklighetsbaserade case och praktisk kundmötesträning hjälper dig att använda kunskapen i dina egna kundmöten.

Målet med modulen är att du ska kunna analysera och förstå kundernas situation inom livförsäkringsområdet utifrån social- och avtalsförsäkring. Du blir också skicklig på att få kunderna att förstå sina behov, genom att du förklarar på ett pedagogiskt sätt.

Modulen består av 2 kursdagar kombinerat med cirka 8 timmars distansstudier och består av följande delområden:

Kundens situation utifrån Socialförsäkringssystemet

 • Grundläggande begrepp
 • Sjukdom
 • Olycksfall
 • Ålderspension
 • Efterlevandepension
 • Arbetslöshet

Kundens situation utifrån olika avtalsförsäkringar

 • Grundläggande begrepp
 • ITP avd 1
 • ITP avd 2
 • ITP gemensamt
 • KAP-KL
 • AFA-paketet
 • PA 03

Praktisk kundmötesträning: Hur kommunicerar du effektivt och pedagogiskt?

 • Genomföra analys och kundmöte utifrån kundcasen
 • Hur går jag vidare med mina egna kunder?

 

MODUL 5: JURIDIK OCH BESKATTNING

Modulen ger dig som är försäkringsrådgivare fördjupade kunskaper inom beskattning och familjejuridik. Den fokuserar även på hur du konkret använder kunskaperna i kommunikationen med dina kunder. Tillsammans med våra lärare, Pernilla Lindeborg och Marie Wessel och våra tränare inom kundkommunikation arbetar vi under två dagar med både teori och praktik. Med sin specialistkompetens fördjupar lärarna dina kunskaper inom skatt och juridik. Verklighetsbaserade case och praktisk kundmötesträning hjälper dig att använda kunskapen i dina egna kundmöten. Målet med modulen är att du ska kunna analysera och förstå kundernas juridiska och skattemässiga situation som har betydelse vid försäkringsrådgivning. Du blir också skicklig på att få kunderna att förstå sina behov och att presentera det som blir bäst för kunden.

Modulen består av 2 kursdagar kombinerat med cirka 8 timmars distansstudier och består av följande delområden:

Kunders skattesituation

 • Beskattning för företag och privatpersoner
 • Arbetsgivar- och egenavgifter samt särskild löneskatt
 • Skatt inom försäkringssparande
 • Pensionsförsäkring, kapitalförsäkring och kapitalpensionsförsäkring
 • Reglerna runt flytträtt
 • Övriga tryggandeformer

Viktiga juridiska situationer hos kunder

 • Mellanmansrätt
 • Familjerätt
 • Andra viktiga regler

Rätt lösningar ur ett försäkringsjuridiskt perspektiv

 • Försäkringsrörelselagen
 • Försäkringsavtalslagen
 • Övriga viktiga lagar o regler för rådgivningen
 • PUL
 • Tillämplig lag försäkringsavtal
 • Marknadsföringslagstiftning
 • Försäkringsförmedlarens roll och ansvar
 • EU rätt

Praktisk kundmötesträning: Hur kommunicerar du effektivt och pedagogiskt?

 • Genomföra analys och kundmöte utifrån kundcasen
 • Hur går jag vidare med mina egna kunder?

MODUL 6: LIVFÖRSÄKRINGSTEKNIK OCH PRODUKTER

Modulen ger dig fördjupade kunskaper inom de produkter och försäkringsformer som är aktuella idag. Den fokuserar även på hur du använder kunskaperna i kommunikationen med dina kunder. Tillsammans med vår lärare inom livförsäkringstekning och produkter, Lars Ekström, och våra tränare inom kundkommunikation arbetar vi under två dagar med både teori och praktik. Med sin specialistkompetens och glada framtoning fördjupar Lars dina kunskaper inom området. Verklighetsbaserade case och praktisk kundmötesträning hjälper dig att använda kunskapen i dina egna kundmöten.

Målet med modulen är att du ska kunna analysera och ge kunden råd om försäkringslösningar som gör att kunden uppnår det kunden önskar. Du kommer också att kunna kommunicera detta med kunden på ett förtroendeingivande sätt.

Modulen består av 2 kursdagar kombinerat med cirka 8 timmars distansstudier och består av följande delområden:

Livförsäkringsteknikens betydelse

 • Viktiga begrepp
 • Livförsäkringsteknik

Kunna beskriva Försäkringsformer och produkter

 • Viktiga begrepp
 • Hur produkterna konstrueras och fungerar
 • Hur avkastningen och återbäringen fungerar

Rätt och pedagogisk riskbedömning

Riskbedömningens betydelse

 • Hur riskbedömningen går till
 • Hur avkastningen och återbäringen fungerar

Praktisk kundmötesträning: Hur kommunicerar du effektivt och pedagogiskt?

 • Genomföra analys och kundmöte utifrån kundcasen
 • Hur går jag vidare med mina egna kunder?

 

MODUL 7: LIVFÖRSÄKRING PÅ FÖRETAGSMARKNADEN

Modulen ger dig som försäkringsrådgivare fördjupade kunskaper om hur livförsäkringar för företagsmarknaden fungerar. Tillsammans med vår lärare, Lars Ekström och Niclas Nordwaeger, och våra tränare inom kundkommunikation arbetar vi under två dagar med både teori och praktik. Med sin specialistkompetens fördjupar Lars och Niclas dina kunskaper inom området. Verklighetsbaserade case och praktisk kundmötesträning hjälper dig att använda kunskapen i dina egna kundmöten.
Målet med modulen är att du ska kunna analysera företagets och företagarens speciella förutsättningar, situationer och behov och hur detta är kopplat till de försäkringslösningar som ni erbjuder. Du lär dig också hur du kommunicerar produkten på ett effektivt och pedagogiskt sätt med företaget eller företagaren på kundmötet.

Modulen består av 2 kursdagar kombinerat med cirka 8 timmars distansstudier och består av följande delområden:

Företags och företagares skattesituation och behov

 • Olika skattebegrepp
 • Näringsfastigheter
 • Enskild firma
 • Fåmansbeskattning
 • Beskattning av olika livförsäkringar inom företag
 • Vem som kan teckna tjänstepension
 • Avdragsregler för olika Tjänstepensionsförsäkringar
 • Beskattning vid utlandanställning

Företag och företagares juridiska situation och behov

 • Regler runt pensionsavsättningar
 • Avtal vid kompanjonskap
 • Övriga relevanta avtal

Rätt livförsäkringslösningar för företag och företagare

 • Tjänstepension
 • Planer/paket
 • Kompanjonförsäkring
 • Direktpension
 • Utlandslösningar

Praktisk kundmötesträning: Hur kommunicerar du effektivt och pedagogiskt?

 • Genomföra analys och kundmöte utifrån kundcasen
 • Hur går jag vidare med mina egna kunder?