Certifiering – Hållbarhet i Finansbranchen

Målet med certifieringen är att skapa kännedom och göra dig medveten om de aktiviteter som krävs för att uppnå en omställning till en hållbar framtid. För att uppnå denna omställning och skapa effekt, krävs en hel del initiativ, rekommendationer och regelverk.

Certifieringen innehåller följande områden:  

  • Introduktion till Hållbarhet
  • Internationella initiativ 
  • Klimatrisker 
  • Europeiska initiativ och regelverk  
  • Taxonomiförordningen 
  • Disclosureförordningen 
  • Regler om rådgivning och produktstyrning 
  • Produkter och tjänster

Genomförande

Certifieringen genomförs på distans genom självstudier med stöd av en detaljerad studieplan.  Du arbetar med ett digitalt utbildningsmaterial i form av åtta e-utbildningar, uppdelade i fem delområden samt ett avslutande certifieringstest. Efter godkänt certifieringstest får du ett intyg om genomförd certifiering. Ditt resultat registreras med datum då testet blev godkänt.  

Pris och anmälan

Ordinarie pris: 2 995 kr ex moms

Rabatterat pris fram t.o.m. 12 mars 2021: 2 695 kr ex moms

För att få det rabatterade priset ska du ange SWAY i fältet för ”Kostnadsställe/Clearing”.