IDD – FIs förslag kring nya föreskrifter för försäkringsförmedlare

Finansinspektionen har idag släppt föreskrifter om krav på försäkringsdistributörer med anledning av försäkringsdistributionsdirektivet (IDD). Dessa ska ersätta nu gällande föreskrifter om försäkringsförmedling.

Såsom tidigare känt föreslås föreskrifterna träda i kraft den 1 oktober 2018.

De föreslagna föreskrifterna ställer exempelvis utökade krav kring innehållet i ansökan om tillstånd, kompetens- och kunskapsnivå hos försäkringsdistributören, interna regler, ersättning till anställda och kundinformation. Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen senast den 3 maj 2018.

Läs mer här

Finanskompetens utvärderar såklart dessa föreskrifter för att utröna hur vi ska anpassa vårt utbildningsutbud och innehåll utefter dessa.

Dela nyheten