Lågräntemiljön, covid-19 och försäkringssektorn

EIOPA (European Insurance and Occupational Pension Authority) har idag publicerat en rapport som undersöker effekterna av den långvariga lågräntemiljön på försäkringsbranschen. Samt en första analys av effekterna av covid-19.

Till rapporten >

Dela nyheten