Ny GDPR-utbildning

Nu har vi lanserat en rykande färsk grundutbildning i Dataskyddsförordningen – GDPR. Det har hänt en hel del sedan GDPR trädde i kraft 2018, och därför behöver kunskaperna kring skydd av personuppgifter enligt dataskyddsreglerna också uppdateras.

Dataskyddsreglerna är en viktig aspekt att ta hänsyn till i arbetet med att respektera och värna om de mänskliga rättigheterna.

Utbildningen fokuserar på förordningens grundläggande principer och regler och riktar sig till dig som i ditt arbete behandlar personuppgifter. Utbildningen är branschgemensam och ska kompletteras med en företagsspecifik utbildning kring interna regler och rutiner.

En engelsk version är under produktion och kommer under Q1 2022.

Till utbildningen GDPR

Dela nyheten