Ny utbildning – Certifiering krediter

Utvecklingen av konsumtionslån har gått snabbt de senaste åren och spelar en allt större roll för människors ekonomi. Samtidigt får många konsumenter svårt att betala tillbaka sina lån. För att stärka kundskyddet och motverka risken för överskuldsättning är det viktigt att reglerna för kreditprövning och kreditgivning i allmänhet följs. Detta är också ett område som Finansinspektionen uppmärksammat mycket, inte minst på senare tid.

Finanskompetens har tagit fram en ny utbildning, Certifiering krediter, som riktar sig till den, som ska påbörja eller redan har ett arbete hos ett företag som erbjuder eller förmedlar krediter.

I den här utbildningen får du grundläggande kunskaper om vad reglerna säger och vad som är viktigt att tänka på. Du får även allmänbildande kunskaper om aktörer på marknaden, produkter och ekonomi.

Läs mer om Certifiering – Krediter

Dela nyheten