Nya utbildningar på gång under hösten

Förutom att mycket fokus under hösten läggs på att uppdatera och vidareutveckla våra existerande utbildningar, så har vi även flera helt nya utbildningar på gång.

MAR – Marknadsmissbruk
Visste du att reglerna om marknadsmissbruk omfattar dig som handlar på värdepappersmarknaden? Att säkerställa kunskaperna om vad reglerna om marknadsmissbruk säger är viktigt, både i yrkesrollen men också som privat person. Att utnyttja insiderinformation, liksom att genomföra fiktiva transaktioner eller på annat sätt manipulera priser är förbjudet. I vår grundläggande e-utbildning tar vi bland annat upp syftet med reglerna, huvuddragen i förbuden mot marknadsmissbruk, vad du behöver vara uppmärksam på och vilka sanktioner som kan drabba den som bryter mot reglerna.

Bedrägerier
Antalet bedrägerier ökar varje år och kurvan går stadigt uppåt. Mellan 2022 och 2023 ökade brotten med nästan 25 procent och i Sverige utsätts hundratusentals människor. I den nya e-utbildningen om bedrägerier får du kännedom om vad bedrägerier är, varför de finns och de vanligaste typerna. Du får också kunskap om olika varningssignaler och lär dig att känna till konsekvenserna av hur bedrägerier kan påverka individen, företagen och samhället.

AI i finansbranschen
AI är inte bara en teknologisk trend; det är en revolution som omformar hela finans- och försäkringssektorn. Förståelsen för denna teknologi är inte längre ett val, utan en nödvändighet för alla som vill vara relevanta i branschen. I den här utbildningen får deltagaren en grundförståelse för hur artificiell intelligens (AI) fungerar, hur den används och kan användas inom bank, finans och försäkring. Utbildningen ger även en inblick i de risker som AI kan medföra och den reglering som finns på området.

Hör av dig om det finns intresse för en eller flera av dessa utbildningar. De kommer att vara klara under hösten 2023.

Dela nyheten