Sedan den 1 oktober 2001 gäller Personuppgiftslagen (PuL) som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när personuppgifter behandlas. Behandling av personuppgifter som du lämnat till Finanskompetens avser administration och fullgörelse av ingångna avtal och åtgärder som du begärt innan och efter avtal träffats. Personuppgifterna utgör också underlag för bland annat marknads- och kundanalyser samt statistik. Personuppgifterna kan även användas för Finanskompetens marknadsföringsändamål. Om du inte vill ha nyhetsbrev eller andra utskick från oss kan du skriftligen anmäla detta till Finanskompetens.