Vad blir det av utvärderingarna?

Utbildningen är snart slut. Det återstår bara en sak. Att fylla i utvärderingen. De allra, allra flesta tar sig tid att besvara frågorna utförligt. Vad gör vi som utbildningsarrangör av all den värdefulla information vi får?

– För oss är utvärderingarna oerhört betydelsefulla och det som motiverar och driver vidareutvecklingen av våra utbildningar, säger Sofie Larsson, utbildningschef på Finanskompetens. Inget är statiskt. Målgruppen, behoven, förutsättningarna, här sker en ständig förändring som vi behöver ha koll på och anpassa oss efter. Vi får både in synpunkter som vi kan ta till oss och förändra på studs, medan andra förslag behöver förankras och kan ta längre tid att genomföra.

Som exempel nämner Sofie önskemålet att kunna göra fler delar av en distansutbildning på mobila enheter. Det är ett förslag som hon har tagit till sig med hull och hår, men som tar tid att realisera. Idag kan våra tester och mycket av vårt egenframtagna studiematerial genomföras på plattor och mobiler, men vår ambition är att öka flexibiliteten för fler lärmetoder.

– Kommentarerna från lärarledda dagar kan vi däremot ofta åtgärda snabbt, ibland redan till nästa dag. Det kan handla om lärarens insats, hur tiden disponeras, kvaliteten på lunchen och lokalerna och så vidare. Här har våra programansvariga en viktig roll i att ge feedback till läraren och även till deltagarna.
– När en deltagare är missnöjd med något, ringer vi alltid upp för att diskutera det närmare och se vad vi kan göra för just denna person. Vi tänker också bli bättre på att ge återkoppling till alla dem som har konstruktiva idéer för hur våra utbildningar kan vidareutvecklas.

Fler test efter deltagarnas önskemål

Från licensieringsutbildningarna, både distans och komplett, har Sofie flera exempel på förändringar som har genomförts efter synpunkter i utvärderingarna.
– Det senaste året har vi till exempel lagt till mer om försäkring och skatt i utbildningarna. Under årens lopp har vi också lagt till fler och fler instuderingsfrågor och testfrågor, på deltagarnas begäran. Här behöver vi dock vara försiktiga. Test ger ett stickprov på deltagarens kunskaper. De över

Utvärderingarna är viktiga för Finanskompetens kvalitetssäkring. De ger svar på om målen för utbildningen är uppnådda och om utbildningen mött deltagarnas förväntningar. I licensieringsutbildningarna blir det extra tydligt. Här besvaras utvärderingarna efter att deltagarna skrivit och fått veta om de klarat SwedSec-testet. Då får vi siffror på hur många av våra deltagare som klarar testet första gången och feedback på hur utbildningen matchar provet.för inte kunskap.Resultat av Finanskompetens utvärderingar

– Vi får överlag mycket bra betyg i våra utvärderingar. Sedan utbildningen för det nya licenstestet för rådgivare infördes får vi högre betyg på att deltagarna upplever att de har nytta av utbildningen i sitt arbete. Det är ett positivt tecken på att yrkesrollsanpassningen verkar ge effekt.
– Vi får också höga betyg för vår Rådgivarportal, som deltagarna har som stöd för sina distansstudier. De uppskattar studieplanen, strukturen och flödet i utbildningen, den individuella studievägledningen och de många olika lärmetoder som vi erbjuder, avslutar Sofie.

Dela nyheten