5 viktiga utgångspunkter för dig som är en finansiell rådgivare och som vill ha nöjda kunder:

  • Äkta engagemang. Visa att du är intresserad och bryr dig om kunden från första stund.  Byt ut det inledande kallpratet mot varmprat genom att ställa vakna följdfrågor på det kunden berättar.
  • Gemensam agenda. Inled med att skapa en agenda för mötet. Berätta vad du vill uppnå med mötet och fråga vad kunden har för förväntningar. Lista sedan de punkter som behöver finnas på dagordningen.
  • Lyssna och ställ frågor. Gör en behovsanalys som utgår från kundens hjärtefrågor. Ta reda på vad det är som är viktigt för kunden nu och framöver. Att spara eller låna är inte viktigt i sig, utan snarare att kunna leva sitt liv som man önskar.
  • Utmana kunden. När du har lyssnat och ställt frågor ska du använda din kompetens till att föra in aspekter och lyfta fram behov och möjligheter som kunden inte själv har tänkt på.
  • Ett förslag som svarar mot behoven. Har du gjort en noggrann behovsanalys finns det sannolikt bara ETT lämpligt förslag för varje behovsområde. Din noggrannhet gör det också möjligt att dokumentera behov och förslag på ett tydligt sätt.

Punkterna är hämtade ur Finanskompetens kundmötesträning.