Validering – Så jobbar Finanskompetens

Mathias Söderström, grundare och ordförande för Finanskompetens, svarar här på några frågor kring hur vi hjälper våra kunder med validering.

 

När det gäller företagsinterna tester som tas fram utifrån kraven i MiFid 2 och IDD – vad kan Finanskompetens hjälpa till med?

I föreskriften om värdepappersrörelse (FFFS 2017:2) ställs krav på en oberoende granskare när man tar fram interna tester för exempelvis kunskapskravens punkt 8 om institutets interna riktlinjer, rutiner och system. Vi på Finanskompetens hjälper till med denna oberoende granskning. Utöver det stödjer vi kundens process i framtagandet av de interna testerna.

I reglerna för försäkringsdistribution finns inte motsvarande formella krav på oberoende granskare. Självklart finns det fortfarande ett krav på att tester ska tillhandahållas endast av de som har kunskap om både aktuella ämnesområden och hur kunskapstest ska utformas. Vi kan därför även här coacha och stödja företagets process kring framtagande av tester.

Vi erbjuder särskilt anpassade systemtjänster för att underlätta våra kunders administrativa processer. Både av medarbetarnas genomförande men också registerföring och uppföljning på individnivå.

 

Hur går samarbetet till kring interna tester och oberoende granskning?

Målet är att skapa en stabil och hållbar process som både kan klara en granskning från FI och som är personoberoende. Vi börjar med ett startmöte.

Utifrån Finanskompetens checklista skapar företaget ett internt styrdokument för det interna testet. Det innehåller en kort beskrivning av verksamheten inom företaget, de olika målgrupper som finns, vilka interna regler som identifierats, hur testet ska vara uppbyggd och vilka regler som ska gälla för testet. Finanskompetens coachar i processen och lämnar feedback.

Därefter designas testet med fördelning av frågor inom olika områden. Här vägleder vi så att testet läggs med fokus på sådant som är relevant och viktigt för arbetsuppgifterna. Konstruktion av testfrågor görs av kundens interna resurser som också ansvarar för faktagranskning. Vi fungerar här som metodikstöd och ger feedback för att lyfta kvalitén i testfrågorna. Slutligen gör Finanskompetens ett intyg för den oberoende granskningen.

Dela nyheten