Välkomna Sascha vår nya projektledare!

Idag börjar Sascha Lindeberg som vår nya projektledare. Sascha kommer att ansvara för projektledning och framtagande av våra utbildningar. Sascha kommer närmast från en roll som projektledare för utbildningar inom Swedbank.

Vem är du, Sascha?

Jag har arbetat inom finansbranschen i över 12 år och kommer närmast ifrån en roll som kompetensutvecklare/projektledare på Swedbank Academy. I min tidigare roll arbetade jag i huvudsak med att, genom olika utbildningsinsatser, höja kompetensen hos medarbetarna i hela koncernen, när det gällde lagkrav och interna regler och policys. I övrigt är jag civilekonom, gift och har två barn.

Vad driver dig och hur vill du vara med och utveckla Finanskompetens?

Det som driver mig i mitt arbete är att klura ut och skapa optimala förutsättningar och verktyg för människor att höja kompetensen inom specifika områden.

Många gånger handlar det om att justera eller ändra ett befintligt beteende, och då ligger utmaningen i att få målgruppen som exempelvis ska göra en utbildning att förstå värdet av en förändring! Jag har alltid varit imponerad av Finanskompetens och den kunskap mina, numera kollegor, besitter och hoppas att jag kan bidra med min erfarenhet inom kompetensutveckling, pedagogik och projektledning.

Vilken är din bästa lärupplevelse du varit med om privat eller företagsmässigt och varför var den så bra?

Jag har höga krav på pedagogiskt tillvägagångsätt när det gäller att, genom olika aktiviteter, utvecklas kompetensmässigt.

De bästa lärupplevelserna jag varit med om har handlat om att simulera verklighet, inte med påhittade case, utan med mina egna case/arbetsuppgifter. På så sätt har jag kunnat integrera teorier i min verklighet och samtidigt kunna få feedback på min hantering.

 

Dela nyheten