Vilket SwedSec-test ska jag skriva?

Fråga: ”Vilket SwedSec-test ska jag skriva, testet för rådgivare eller testet för specialister?”

Svar:Det här är en återkommande fråga till vår support nu när specialisttestet fortfarande är nytt. Specialisttestet ska skrivas av innehavare av specialistfunktioner på SwedSec-anslutna finansiella institut. Vanliga yrkeskategorier är aktiemäklare, analytiker, fond- och portföljförvaltare och konstruktörer av strukturerade produkter. Andra viktiga målgrupper är anställda som tar emot, vidarebefordrar och utför köp- och säljorder liksom de som jobbar med företagsfinansiering. Du som tidigare har skrivit SwedSecs test för värdepappersmarknaden behöver inte skriva specialisttestet. Rådgivartestet ska skrivas av personer som arbetar med finansiell rådgivning eller investeringsrådgivning till kunder. Likaså ska den som arbetar med försäkringsförmedling och finansiell rådgivning avseende livförsäkringar med sparmoment, ha SwedSec-licens.

Dela nyheten