ÅKU 2015 har kundskyddet i fokus

Just nu pågår ett intensivt arbete med att skapa 2015 års ÅKU här på Finanskompetens. Malin Jansson, pedagogisk projektledare, har dykt djupt i årets kunskapskrav.

Malin Jansson, Finanskompetens– Vi kan se ett tydligt tema för ÅKU 2015. Det är kundskydd. Oavsett om ämnet är regler och rutiner vid framtagandet av strukturerade produkter eller kapitaltäckningsregler står kunden i fokus. I kunskapskraven återkommer SwedSec ständigt till att målet är att kunna ge kunden lämpliga råd, lämpliga produkter och så vidare, säger Malin.

Fokus på kundskydd är en allmän trend i Europa. Det införs nya regelverk för att stärka kundens position, Finansinspektionen utökar sin tillsyn och instituten agerar proaktivt för att försäkra sig om att man lever upp till kundernas och myndigheternas förväntningar och krav. Därför blir det naturligt att även ÅKU speglar trenden.

2015 är första gången kunskapsuppdateringen kommer vara yrkesrollsanpassad. SwedSec har definierat totalt elva ämnen, varav några är generella och andra är specifika för yrkesrollerna. Du som har SwedSec-licens ska uppdatera dig i minst sex av ämnena för att bli godkänd. Ditt urval ska ske med utgångspunkt från ämnets relevans för din yrkesroll. Finanskompetens ÅKU kommer innehålla 10 moduler, då vi har valt att slå ihop två avsnitt om pension till ett.

Dela nyheten