Ändrade arbetsrutiner och försiktighetsåtgärder till följd av Covid-19

Det är nu tider vi aldrig tidigare mött och vårt samhälle står inför stora utmaningar. Vi på Finanskompetens vill göra allt som står i vår makt för att bidra till att minska smittspridning av Coronaviruset, ta samhällsansvar och måna om medarbetare och kunder.

Sedan förra veckan uppmanas samtliga medarbetare på Finanskompetens att tillsvidare arbeta hemifrån. Samtliga möten internt, med kunder och samarbetspartners bokas och genomförs på distans.

De få utbildningar som i vanliga fall genomförs i klassrum kommer att genomföras, men på distans via olika digitala verktyg som möjliggör grupparbeten, diskussioner och liknande som dessa utbildningar kräver. Vi har redan den här veckan genomfört både Swedsec Ledning & Kontroll och bolagsanpassade träningar inom sälj och ledarskap på distans.


Redan innan detta så genomfördes 97% av alla utbildningstillfällen hos Finanskompetens helt digitalt på distans. Vi jobbar nu intensivt för att säkerställa att vi fram till sommaren eller så långt det krävs, kommer kunna erbjuda 100% av våra utbildningar på distans.

Om ni har några frågor eller funderingar finns vi tillgängliga som vanligt från respektive arbetsplats i hemmet.

Det viktigaste nu är hälsan, tillsammans tar vi oss vidare genom denna period!

Rasmus Melander
VD
Finanskompetens

Dela nyheten