Årets ÅKUer är här

Nu är årets ÅKU:er både för Swedsec och Försäkringsdistribution lanserade och klara. De kommer att börja distribueras till våra kunder den här vecka.

Vi har även i år lagt stora resurser på att utveckla e-utbildningarna i pedagogik, interaktivitet och variation. Målet har också varit att koppla ämnena till verkligheten och erbjuda praktisk nytta som kan användas direkt i arbetet.

I Swedsec ÅKU är det som vanligt en blandning av nyheter och repetition utefter SwedSecs kunskapskrav.

Exempel på ämnen i årets Swedsec ÅKU är:

 • Informationsgivning eller investeringsrådgivning
 • Värdepappersförvar och kapitalförsäkring
 • Aktiehandel och handelsbeteenden
 • Medlåntagare utan att äga säkerheten
 • Amorteringsregler
 • Konjunkturterminologi
 • Internationella kapitalflöden

Några av årets ämnen i ÅKU Försäkringsdistribution är:

 • Livbolagens ekonomi
 • Skadereglering
 • Kompanjoner
 • Naturskador
 • Försäkringsdistribution – En kundresa
 • Fåmansaktiebolag

Vilka av dessa ämnen som just du kommer att genomföra, beror på din yrkesroll och Finansinspektionens föreskrifter. För att uppfylla Finansinspektionens krav måste du bland annat komplettera kunskapsuppdateringen med interna regler för verksamheten och kunskap kring de företagsspecifika produkter som just du distribuerar.

Till ÅKU 2024

Dela nyheten