Nu är det dags att genomföra den årliga kunskapsuppdateringen och genom ett kunskapstest säkerställa att du har tillräckliga kunskaper. Det gäller sedan tidigare för dig som arbetar med finansiella instrument inom värdepappersrörelse, men nu också särskilda krav för dig som arbetar med distribution av försäkringar.

Finanskompetens erbjuder branschgemensamma kunskapsuppdateringar med kunskapstest beroende på vilken yrkesroll och behörighet du har.

ÅKU 2020 SwedSec

ÅKU 2020 Försäkringsdistribution

 

ÅKU 2020 SwedSec

Det är Olle Hernell och Callin Öhrvall Delmar som kommer att leda deltagaren genom en intressant och effektiv kunskapsuppdatering.

ÅKU 2020 SwedSec riktar sig till SwedSec-licensierade men även till andra som vill säkerställa och uppdatera sina kunskaper utifrån de lagkrav som ställs när man arbetar med finansiella instrument. Alla utbildningar avslutas med ett kunskapstest.

I Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse (FFFS 2017:02) framgår det att man minst en gång per år ska genomföra uppföljande kunskapstest utifrån de kunskaper som stipuleras i föreskrifterna.

Genom Finanskompetens ÅKU 2020 SwedSec säkerställer du delar av dessa krav.

Du behöver också säkerställa dina kunskaper om de finansiella instrument som ditt institut tillhandahåller, liksom institutets interna riktlinjer, rutiner och system, enligt Finansinspektionens föreskrifter.

Ämnena i år är:

 • Låg inflation
 • Hållbara och sociala obligationer
 • Gröna bolån och förhandsavtal
 • Regler om gemensam bostad
 • Sparande till barn
 • Lämplighetsbedömning
 • Lagfartskapning och insättningsgaranti
 • Sekretess och hantering av kundinformation
 • Kostnader vid fondsparande
 • Insiderinformation
 • Flytt, återköp och uttag av pension
 • Hållbarhet och impact investing

 

Utbildningarna är anpassade efter fem huvudsakliga yrkeskategorier:

 • Rådgivare 
 • Bolånerådgivare
 • Specialister
 • Personer inom lednings- och kontrollfunktioner
 • Informationsgivare

 

Till årets utbildningar


 

ÅKU 2020 Försäkringsdistribution

Vi erbjuder årliga kunskapsuppdateringar med avslutande kunskapstest för dig som arbetar med försäkringsdistribution.

I Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10) framgår det att en försäkringsdistributör minst en gång per år ska genomföra uppföljande kunskapstest på de kunskaper som stipuleras i föreskrifterna. Det finns dessutom ett krav på minst 15 timmars fortbildning och yrkesutveckling per år.

Genom Finanskompetens ÅKU 2020 Försäkringsdistribution säkerställer du delar av dessa krav. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest som säkerställer kunskaperna.

Du kommer att behöva komplettera med säkerställande av kunskap om de interna regler för verksamheten och kunskap om den eller de försäkringsprodukter som du distribuerar eller ansvarar för genom kunskapstest.

 

Utbildningarna är anpassad efter olika yrkesroller:

ÅKU Liv Bas – För dig som jobbar med livförsäkringar, livförsäkringar med sparande moment och distribuerar och administrerar standardiserade försäkringslösningar till privatpersoner och mindre företag.

ÅKU Liv Påbyggnad – För dig som jobbar med livförsäkringar, livförsäkringar med sparande moment och som tar ett större ansvar för försäkringsaffären och som bistår kollegor i mer komplexa frågor.

ÅKU Liv Specialist – För dig som är specialiserade inom livförsäkringsområdet och jobbar med tjänstepensionslösningar och andra komplexa lösningar som kan utföra det mesta på egen hand.

ÅKU Sak Bas – För dig som jobbar med sak- och skadeförsäkringar och som distribuerar och administrerar standardiserade försäkringslösningar till privatpersoner och mindre företag.

ÅKU Liv Låneskydd – För dig som distribuerar och administrerar standardiserade låneskydds- och trygghetsförsäkringsprodukter till privatpersoner.

 

Till årets utbildningar

 

Titta gärna på vår introduktionsfilm till utbildningarna:

Vill du veta mer – kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner

 

 

 

 

Nedan finns länkar till årets ÅKU samt förra årets, för dig som har behov av att aktivera en vilande SwedSec-licens.