Nu är det dags att genomföra den årliga kunskapsuppdateringen och genom ett kunskapstest säkerställa att du har tillräckliga kunskaper. Det gäller sedan tidigare för dig som arbetar med finansiella instrument inom värdepappersrörelse, men nu också särskilda krav för dig som arbetar med distribution av försäkringar.

Finanskompetens erbjuder branschgemensamma kunskapsuppdateringar med kunskapstest beroende på vilken yrkesroll och behörighet du har.

ÅKU 2019 SwedSec

ÅKU 2019 Försäkringsdistribution

ÅKU 2019 Informationsgivare

 

ÅKU 2019 SwedSec

Ekonomijournalisten Pontus Herin kommer även i år att leda deltagaren genom en intressant och effektiv kunskapsuppdatering.

ÅKU 2019 SwedSec riktar sig till SwedSec-licensierade men även till andra som vill säkerställa och uppdatera sina kunskaper utifrån de lagkrav som ställs när man arbetar med finansiella instrument. Alla utbildningar avslutas med ett kunskapstest.

I Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse (FFFS 2017:02) framgår det att man minst en gång per år ska genomföra uppföljande kunskapstest utifrån de kunskaper som stipuleras i föreskrifterna.

Genom Finanskompetens ÅKU 2019 SwedSec säkerställer du delar av dessa krav.

Du behöver också säkerställa dina kunskaper om de finansiella instrument som ditt institut tillhandahåller, liksom institutets interna riktlinjer, rutiner och system, enligt Finansinspektionens föreskrifter.

 

Ämnena i år är:

 • Inskrivningshantering och Tambur
 • Försäkringssparande och skatt
 • Hållbarhet i kapitalförvaltningen
 • Konsumentskydd i bolåneprocessen
 • Hantering av kreditrisk
 • Kostnader, avgifter och tredjepartsersättningar
 • Skuldsättningen i Sverige och internationellt
 • Ränte- och kreditprodukter
 • Strategier för normalisering av penningpolitiken
 • Reglering av tjänstepensionsverksamhet
 • Dataskyddsförordningen (GDPR)

 

Utbildningarna är anpassade efter fyra huvudsakliga yrkeskategorier:

 

Till utbildningarna
 

Titta gärna på vår introduktionsfilm till utbildningarna:

 

 

ÅKU 2019 Försäkringsdistribution

En nyhet i år är att vi har tagit fram kunskapsuppdateringar med avslutande kunskapstest för dig som arbetar med försäkringsdistribution.

I Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10) framgår det att en försäkringsdistributör minst en gång per år ska genomföra uppföljande kunskapstest på de kunskaper som stipuleras i föreskrifterna. Det finns dessutom ett krav på minst 15 timmars fortbildning och yrkesutveckling per år.

Genom Finanskompetens ÅKU 2019 Försäkringsdistribution säkerställer du delar av dessa krav. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest som säkerställer kunskaperna.

Du kommer att behöva komplettera med säkerställande av kunskap om de interna regler för verksamheten och kunskap om den eller de försäkringsprodukter som du distribuerar eller ansvarar för genom kunskapstest.

 

Utbildningarna är anpassad efter olika yrkesroller:

ÅKU Liv Bas – För dig som jobbar med livförsäkringar, livförsäkringar med sparande moment och distribuerar och administrerar standardiserade försäkringslösningar till privatpersoner och mindre företag.

ÅKU Liv Påbyggnad – För dig som jobbar med livförsäkringar, livförsäkringar med sparande moment och som tar ett större ansvar för försäkringsaffären och som bistår kollegor i mer komplexa frågor.

ÅKU Liv Specialist – För dig som är specialiserade inom livförsäkringsområdet och jobbar med tjänstepensionslösningar och andra komplexa lösningar som kan utföra det mesta på egen hand.

ÅKU Sak Bas – För dig som jobbar med sak- och skadeförsäkringar och som distribuerar och administrerar standardiserade försäkringslösningar till privatpersoner och mindre företag.

 

Ämnena i år är:

 • Försäkringsbranschens roll och ansvar: Socialförsäkringars roll och försäkringsföretagens roll och ansvar.
 • Regelverk: Försäkringsavtalslagen, de nya karensreglerna och Lagen om försäkringsdistribution, med fokus på informationskrav och dokumentationskrav.
 • Försäkringsprodukter: Livförsäkringar och Sak- och skadeförsäkringar – en överflygning

 

Till utbildningarna
 

Titta gärna på vår introduktionsfilm till utbildningarna:

 

ÅKU 2019 Informationsgivare

En nyhet i år är att vi har tagit fram kunskapsuppdateringar med avslutande kunskapstest för dig som jobbar med informationsgivning inom finansiella instrument, investeringstjänster eller sidotjänster. I Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse (FFFS 2017:2) framgår att den som jobbar med informationsgivning minst en gång per år ska säkerställa de kunskaper som stipuleras i föreskrifterna. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest som säkerställer kunskaperna.

Genom Finanskompetens ÅKU 2019 Informationsgivare säkerställer du delar av dessa krav. Du kommer att behöva komplettera med test av institutets interna riktlinjer, rutiner och system.

 

Årets ämnesområden är:

 • Produkter: ISK och hållbarhet i kapitalförvaltning
 • Ekonomi: Standardavvikelse och normalfördelning
 • Regelverk: Informationsgivning vs rådgivning, värdepappersrörelse och regler om intressekonflikter

 

 

Titta gärna på vår introduktionsfilm till utbildningen:

 

 

 

Vill du veta mer – kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner

 

 

 

 

Nedan finns länkar till årets ÅKU samt förra årets, för dig som har behov av att aktivera en vilande SwedSec-licens.