Nu är det dags att genomföra den årliga kunskapsuppdateringen och genom ett kunskapstest säkerställa att du har tillräckliga kunskaper. Det gäller för dig som arbetar med finansiella instrument inom värdepappersrörelse och för dig som arbetar med distribution av försäkringar.

Finanskompetens erbjuder branschgemensamma kunskapsuppdateringar med kunskapstest beroende på vilken yrkesroll och behörighet du har.

ÅKU 2023 Swedsec

ÅKU 2023 Försäkringsdistribution

 

ÅKU 2023 Swedsec

En effektiv och lärorik kunskapsuppdatering som blandar kundcase med faktakunskap och interaktiva övningar.

ÅKU 2023 Swedsec riktar sig till Swedsec-licensierade men även till andra som vill säkerställa och uppdatera sina kunskaper utifrån de lagkrav som ställs när man arbetar med finansiella instrument. Alla utbildningar avslutas med ett kunskapstest.

I Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse (FFFS 2017:02) framgår det att man minst en gång per år ska genomföra uppföljande kunskapstest utifrån de kunskaper som stipuleras i föreskrifterna.

Genom Finanskompetens ÅKU 2023 Swedsec säkerställer du delar av dessa krav.

Du behöver också säkerställa dina kunskaper om de finansiella instrument som ditt institut tillhandahåller, liksom institutets interna riktlinjer, rutiner och system, enligt Finansinspektionens föreskrifter.

 

Ämnena i år är:

 • Amorteringsregler
 • Uppskovsregler vid bostadsförsäljning
 • Tryggare bostadsrätt
 • Gåvor med stöd av fullmakt
 • Sekretess vid dödsbo
 • Livsval som påverkar pensionen
 • Högre inflation
 • Fondtorget inom premiepensionen '
 • Hållbara investeringar
 • Intressekonflikter vid försäljning av egna produkter (Etik)
 • Regler om produktstyrning
 • Aktieblankning
 • Förordningen om digital operativ motståndskraft (DORA)

Utbildningarna är anpassade efter fem huvudsakliga yrkeskategorier:

 • Informationsgivare
 • Rådgivare 
 • Specialister
 • Personer inom lednings- och kontrollfunktioner
 • Bolån

Arbetar du i kombination av en eller flera yrkesroller ska du göra nettot av relevanta e-utbildningar.
Kontakta oss på Finanskompetens så hjälper vi till med anpassat specialpaket.

 

Till årets utbildningar


 

ÅKU 2023 Försäkringsdistribution

Vi erbjuder årliga kunskapsuppdateringar med avslutande kunskapstest för dig som arbetar med försäkringsdistribution.

I Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10) framgår det att en försäkringsdistributör minst en gång per år ska genomföra uppföljande kunskapstest på de kunskaper som stipuleras i föreskrifterna. Det finns dessutom ett krav på minst 15 timmars fortbildning och yrkesutveckling per år.

Genom Finanskompetens ÅKU 2023 Försäkringsdistribution säkerställer du delar av dessa krav. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest som säkerställer kunskaperna.

Du kommer att behöva komplettera med säkerställande av kunskap om de interna regler för verksamheten och kunskap om den eller de försäkringsprodukter som du distribuerar eller ansvarar för genom kunskapstest.

Om det finns intresse av tidigare års ÅKU:er hör av er till oss.

 

 

Utbildningarna är anpassade efter olika yrkesroller:

ÅKU Försäkringsdistribution Liv Bas - För dig som jobbar med livförsäkringar, livförsäkringar med sparande moment och distribuerar och administrerar standardiserade försäkringslösningar till privatpersoner och mindre företag.

ÅKU Försäkringsdistribution Liv Påbyggnad - För dig som jobbar med livförsäkringar, livförsäkringar med sparande moment och som tar ett större ansvar för försäkringsaffären och som bistår kollegor i mer komplexa frågor.

ÅKU Försäkringsdistribution Liv Specialist - För dig som är specialiserade inom livförsäkringsområdet och jobbar med tjänstepensionslösningar och andra komplexa lösningar som kan utföra det mesta på egen hand.

ÅKU Försäkringsdistribution Sak Bas - För dig som jobbar med sak- och skadeförsäkringar och som distribuerar och administrerar standardiserade försäkringslösningar till privatpersoner och mindre företag.

ÅKU Försäkringsdistribution Låneskydd - För dig som distribuerar och administrerar standardiserade låneskydds- och trygghetsförsäkringsprodukter till privatpersoner.

 

Till årets utbildningar

 

Vill du veta mer - kontakta:

Javier Massot
Kundansvarig

 

 

 

 

Nedan finns länkar till årets ÅKU samt förra årets, för dig som har behov av att aktivera en vilande Swedsec-licens.