Pontus Herin från DI-tv kommer även i år att leda deltagaren genom en intressant och effektiv kunskapsuppdatering.

Ämnena i år är:

 • Investeringsbedrägerier
 • EBA:s riktlinjer om styrning och kontroll
 • EU:s dataskyddsförordning
 • Risktolerans och portföljval
 • Hushållets boendeekonomi
 • Skärpta amorteringskrav för hushåll
 • Försäkringars behandling vid bodelning och arvsskifte
 • Familjerätt och bolån
 • Beskattning av kapitaltillgångar samt derivatinstrument i näringsverksamhet
 • Investeringssparkonto
 • Framtidsfullmakt

Utbildningen är anpassad efter fyra huvudsakliga yrkeskategorier:

ÅKU riktar sig till SwedSec-licensierade men även till andra som vill säkerställa och uppdatera sina kunskaper.
Alla utbildningar avslutas med ett kunskapstest.

Titta gärna på vår informationsfilm för årets ÅKU!
 

Vill du veta mer – kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner

 

 

 

 

Nedan finns länkar till årets ÅKU samt förra årets, för dig som har behov av att aktivera en vilande licens.