Vi är i full färd med arbetet inför ÅKU 2018. Pontus Herin från DI-tv kommer även i år att leda deltagaren genom en intressant och effektiv kunskapsuppdatering.

Ämnen som i år är:

 • Investeringsbedrägerier
 • EBA:s riktlinjer om styrning och kontroll
 • EU:s dataskyddsförordning
 • Risk och portföljval
 • Hushållets boendeekonomi
 • Skärpta amorteringskrav för hushåll
 • Försäkringars behandling vid bodelning och arvsskifte
 • Familjerätt och bolån
 • Beskattning av kapitaltillgångar samt derivat i näringsverksamhet
 • Investeringssparkonto
 • Framtidsfullmakt.

Utbildningen kommer att vara anpassade efter fyra huvudsakliga yrkeskategorier; rådgivare, bolånerådgivare, specialister och personer inom lednings- och kontrollfunktioner. ÅKU riktar sig till SwedSec-licensierade men även till andra som vill säkerställa och uppdatera sina kunskaper.

Målet är att vi ska lansera i början av juni.

 

För dig som har behov av att aktivera en vilande licens kan vi erbjuda föregående års ÅKU.