Vi erbjuder också en motsvarande utbildning Certifiering – Finansiella instrument för Informationsgivare, där Finanskompetens certifieringstestet INGÅR i utbildningen. Kontrollera med din arbetsgivare vilken utbildning du ska genomföra INNAN du bokar!

 

Det här är en distansutbildning som förbereder dig inför Swedsecs licensieringstest för informationsgivare. Målet är att du ska få de kunskaper du behöver för att få lämna information om finansiella instrument till kunder.

En detaljerad och interaktiv studieplan vägleder dig genom studierna. Du inleder varje avsnitt med Finanskompetens eget diagnostest. På så sätt styr dina förkunskaper vilka delar av utbildningen du ska prioritera. Därefter varvas e-learning och litteraturstudier med instuderingsfrågor och snabbfakta. På så sätt blir det både roligare och lättare att ta till sig all kunskap du behöver inför testet hos Swedsec och din karriär som informationsgivare.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som till som lämnar information om placeringar och finansiella instrument och investeringstjänster till kunder, men som inte erbjuder någon investeringsrådgivning. Det kan exempelvis handla om marknadsföring, försäljning eller ordermottagning. Det kan handla om kundkontakt personligen, kundträffar, via telefon eller att informationen lämnas på annat sätt såsom exempelvis via annonser, webbsidan, app eller skriftlig information till kund.

Utbildningen är främst riktad till dig som i din yrkesroll arbetar med privat- och företagskunder inom retail. Exempel på företag som kan ha den här typen av roller är banker, fondbolag, försäkringsbolag, värdepappersbolag och fintech-bolag.

Utbildningen kan också genomföras av dig som är privatperson.

Genomförande

Du genomför utbildningen i Portalen, med stöd och support av oss på Finanskompetens. Till din hjälp har du en detaljerad studieplan som steg för steg tar dig genom utbildningen. Du får också stöd av Finanskompetens egna diagnostest, som ger besked om vad du kan och inte kan.

Observera att du bokar och genomför testet hos Swedsec.

Innehåll

Utbildningen är strukturerad i tre delområden enligt Swedsecs kunskapskrav och test:

1. Produkter och hantering av kundens affärer:

 • Sparandeformer och Placeringar
 • Handel och Administration
 • Fonder

2. Ekonomi:

 • Makroekonomi
 • Finansiell Ekonomi

3. Etik och regelverk:

 • Informationsgivning
 • Regelverk

Därutöver ingår ett skräddarsytt självstudiematerial i form av:

 • Finanskompetens diagnostester
 • e-Learning och film
 • Kompletterande faktamaterial
 • FAQ
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Javier Massot
Kundansvarig